xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ นำร่อง “โคราชโมเดล” ฝึกทักษะครู-ผู้ปกครอง เตรียมพร้อมเด็กออทิสติกก่อนเข้าเรียน
กรมส่งเสริมฯ คนพิการ นำร่อง “โคราชโมเดล” ฝึกทักษะครู-ผู้ปกครอง เตรียมพร้อมเด็กออทิสติกก่อนเข้าเรียน
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู และอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียน ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 

บันเทิง

พก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ มุ่งฝึกอาชีพเพื่อช่วยคนพิการได้รับบริการทั่วถึง รวดเร็ว
พก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ มุ่งฝึกอาชีพเพื่อช่วยคนพิการได้รับบริการทั่วถึง รวดเร็ว
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” เมื่อวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา สถา
 

บันเทิง

พก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ มุ่งฝึกอาชีพเพื่อช่วยคนพิการได้รับบริการทั่วถึง รวดเร็ว
พก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ มุ่งฝึกอาชีพเพื่อช่วยคนพิการได้รับบริการทั่วถึง รวดเร็ว
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” เมื่อวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา สถา
 

บันเทิง

คนพิการ-ผู้ดูแล กู้ประกอบอาชีพ 1 หมื่น หมดเขต 30 ก.ย. ฟรีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำฯ ปลอดชำระหนี้ปีแรก
คนพิการ-ผู้ดูแล กู้ประกอบอาชีพ 1 หมื่น หมดเขต 30 ก.ย. ฟรีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำฯ ปลอดชำระหนี้ปีแรก
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) แจ้งว่า จากมติคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติ และเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว
 

บันเทิง

พก. นำร่อง “โคราชโมเดล” พัฒนาเด็กออทิสติก จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู-ผู้ปกครอง
พก. นำร่อง “โคราชโมเดล” พัฒนาเด็กออทิสติก จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู-ผู้ปกครอง
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู และอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียน ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 

บันเทิง

รมว.จุติ-กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ลงพื้นที่ มอบรถเข็น เร่งให้ความช่วยเหลือ 5 ครอบครัวคนพิการ-ดูแลระยะยาว
รมว.จุติ-กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ลงพื้นที่ มอบรถเข็น เร่งให้ความช่วยเหลือ 5 ครอบครัวคนพิการ-ดูแลระยะยาว
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมนายจ
 

บันเทิง

พก. ร่วม Focus Group กับหน่วยงานในพื้นที่ หารือแนวทาง-บทบาททำงานกับกลุ่มออทิสติก
พก. ร่วม Focus Group กับหน่วยงานในพื้นที่ หารือแนวทาง-บทบาททำงานกับกลุ่มออทิสติก
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมการประชุม Focus Group กับหน่วยงาน องค์กร ในพื้น
 

บันเทิง

ศพอ.พระประแดง ติดตามดำเนินงาน “กายภาพบำบัด” ให้ชาวบ้าน คนพิการในชุมชน
ศพอ.พระประแดง ติดตามดำเนินงาน “กายภาพบำบัด” ให้ชาวบ้าน คนพิการในชุมชน
 
นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ (ศพอ.) พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ติดตามการดำเนินงานกายภาพบำบัดให้กับประชาชนในชุมชน พูดคุย สอบถามอาการป่วยหรือความ
 

บันเทิง

พก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพบุคลากร ต่อยอดการทำงานช่วยเหลือคนพิการ
พก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพบุคลากร ต่อยอดการทำงานช่วยเหลือคนพิการ
 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง English for Communication in Workplace โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. จำนวน 60 คน ในสัง
 

บันเทิง

พก. ติดตามชีวิต “ต๊อด เชียงใหม่” คนพิการผู้ไม่ย่อท้อ ยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
พก. ติดตามชีวิต “ต๊อด เชียงใหม่” คนพิการผู้ไม่ย่อท้อ ยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
 
เกือบ 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความช่วยเหลือ น้องต๊อด นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนพิการครึ่งท่อนโดยนายชาตรี ได
 

บันเทิง

พก. ร่วมพิธีเปิดสัมมนา “การเสริมพลังแก่คนตาบอด” ให้ความรู้ด้านกฎหมายคนตาบอด ภายใต้ New Normal
พก. ร่วมพิธีเปิดสัมมนา “การเสริมพลังแก่คนตาบอด” ให้ความรู้ด้านกฎหมายคนตาบอด ภายใต้ New Normal
 
อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้คว
 

บันเทิง

พก. ขับเคลื่อนตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านคนพิการ บูรณาการหลายกระทรวงลุย 7 ประเด็นเร่งด่วน
พก. ขับเคลื่อนตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านคนพิการ บูรณาการหลายกระทรวงลุย 7 ประเด็นเร่งด่วน
 
ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดร้านกาแฟคนพิการ APCD 60+Plus Bakery Chocolate Cafe @ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยชื่นชมร้านที่เป็นแบบอย่างของการทำธุรก
 

บันเทิง

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสัมมนา "การเสริมพลังแก่คนตาบอดฯ” และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23
กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสัมมนา "การเสริมพลังแก่คนตาบอดฯ” และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23
 
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมการงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิ
 

บันเทิง

พก. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคนพิการ วันที่ 2 เยาวชนจิตอาสาลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติ สร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้
พก. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคนพิการ วันที่ 2 เยาวชนจิตอาสาลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติ สร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้
 
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 โดยใ
 

บันเทิง

คนพิการเฮ!! พก.ปล่อยกู้ประกอบอาชีพรายละหมื่น ไร้ดอกเบี้ย-ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ถึง 30 ก.ย.
คนพิการเฮ!! พก.ปล่อยกู้ประกอบอาชีพรายละหมื่น ไร้ดอกเบี้ย-ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ถึง 30 ก.ย.
 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางพก.ได้ออกมาตรการการเยียวยา
 

ทันเหตุการณ์

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ หารือกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงการจ้างงาน ช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ มีงานทำ
กรมส่งเสริมฯ คนพิการ หารือกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงการจ้างงาน ช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ มีงานทำ
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมเพื่อหารือการเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. และนางพรปวีณ์ วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมใ
 

บันเทิง

“ต๊อด คนพิการสู้ชีวิต” จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างผู้ไม่ย่อท้อ     ชวนบริจาคเงินซื้อ “วีลแชร์” ให้คนพิการ
“ต๊อด คนพิการสู้ชีวิต” จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างผู้ไม่ย่อท้อ ชวนบริจาคเงินซื้อ “วีลแชร์” ให้คนพิการ
 
กรณี น้องต๊อด นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนพิการครึ่งท่อน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอความช่วยขอหาสถานที่ฝึกงานเมื่อช่วงเดือนกันยายนของปีที่แล้ว ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์
 

บันเทิง

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ ร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการ สร้างรายได้ ที่ทำเนียบฯ
กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ ร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการ สร้างรายได้ ที่ทำเนียบฯ
 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery Chocolate Cafe @ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งตั้งอย
 

บันเทิง

สร้างอาชีพ เสริมรายได้คนพิการยุค New Normal กรมส่งเสริมฯ คนพิการ จัดอบรมหลักสูตร “เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม”
สร้างอาชีพ เสริมรายได้คนพิการยุค New Normal กรมส่งเสริมฯ คนพิการ จัดอบรมหลักสูตร “เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม”
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดการ “อบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา เตมี
 

บันเทิง

“คนพิการ” กระทบโควิด กู้เงินกองทุนฯ ประกอบอาชีพ รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำฯ ถึง 30 ก.ย.นี้
“คนพิการ” กระทบโควิด กู้เงินกองทุนฯ ประกอบอาชีพ รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำฯ ถึง 30 ก.ย.นี้
 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงจากผลกระทบ
 

บันเทิง

พก. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ   ดึงนักศึกษา-เยาวชนจิตอาสา ช่วยคนพิการสร้างรายได้
พก. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ ดึงนักศึกษา-เยาวชนจิตอาสา ช่วยคนพิการสร้างรายได้
 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให
 

บันเทิง

ศาลปค.เพิกถอนคำสั่งให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินพันล. เป็นรายได้แผ่นดิน
ศาลปค.เพิกถอนคำสั่งให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินพันล. เป็นรายได้แผ่นดิน
 
ศาลปกครอง สั่งเพิกถอนคำสั่งก.คลัง ที่ให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินกว่า 1พันล้านเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ชี้เป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกม. เหตุขณะออกคำสั่งยังไม่มีกม.รองรับ ซ้ำทำกระทบสภาพคล่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 

การเมือง