xs
xsm
sm
md
lg

เปิดความสำเร็จ ปตท. ส่งออก LNG ไปกัมพูชา ต่อยอดสู่การเป็น LNG Hub แห่งอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท. ส่งออก LNG สู่กัมพูชาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ผ่านทางด่านพรมแดน พร้อมปักหมุดเมืองไทยเป็นศูนย์กลางซื้อ-ขาย LNG ในระดับภูมิภาคอาเซียน...

จากความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมในราชอาณาจักรกัมพูชาที่เริ่มขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ สูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ LNG ก็เป็นพลังงานสะอาดที่มากด้วยศักยภาพ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสสำคัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ในการส่งออก LNG ไปยังกัมพูชาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้ส่งออก LNG ไปยังหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น ส่งออกไปยังประเทศจีน ในรูปแบบ ISO Tank ผ่านการขนส่งทางเรือ และสำหรับการส่งออกไปยังกัมพูชาครั้งนี้ เป็นการขนส่งด้วยรถยนต์ ผ่านทางด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งถือเป็นการส่งออกผ่านชายแดนครั้งแรกอีกด้วย


จากความสำเร็จดังกล่าวนี้ ปตท. พร้อมต่อยอดเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐในการร่วมเป็นพลังผลักดันให้ไทยเป็น Regional LNG Hub หรือศูนย์กลางของการประกอบธุรกิจซื้อ-ขาย LNG ในภูมิภาคอาเซียน

ด้วยศักยภาพหลาย ๆ ด้านที่ไทยมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่สามารถจะเป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีความต้องการ LNG ทั้งจีน ญี่ปุ่น อินเดีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งมีความต้องการในการใช้พลังงานเชื้อเพลิง LNG ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไทยยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมจะรองรับการให้บริการอย่างครบครัน เช่น การขนถ่าย LNG จากเรือ การให้บริการกักเก็บ LNG ในถังกักเก็บ การแปรสภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติส่งผ่านลูกค้าในประเทศ เป็นต้น

โดยในปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขาย LNG ภายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจีน เกาหลี และญี่ปุ่น สูงถึง 60% ของปริมาณการซื้อขาย LNG ทั้งหมดในโลก และแน่นอนว่าการที่ประเทศสามารถจะก้าวขึ้นสู่การเป็น Regional LNG Hub ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม โดยมีการคาดการณ์ว่า ภายในระยะเวลา 10 ปี จะทำให้ไทยมีรายได้สูงถึง 165,000 ล้านบาท และมีผลต่ออัตราการจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 16,000 คนต่อปี

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพความพร้อมที่มีอยู่ของ ปตท. กับ Business Model ที่ ปตท. มีหน้าที่ในการจัดหา Supply LNG ให้กับคู่ค้าอยู่แล้ว นอกจากการจัดหาเพื่อความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นพัฒนาการใช้ LNG ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการเป็น Regional LNG Hub ของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น