xs
xsm
sm
md
lg

โอกาสสุดท้ายหุ้น THAI-POST / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดการซื้อขายหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และหุ้นบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST ชั่วคราว เป็นเวลา 30 วัน ก่อนขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขาย จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายใหม่

หุ้น THAI และ POST ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์ ตามงบการเงินปี 2563 และเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 หรือ NC ระยะที่ 1

THAI ปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในราคา 4.08 บาท ส่วน POST ปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายวันเดียวกันในราคา 1 บาท

การเปิดซื้อขายชั่วคราวกำหนดระหว่างวันที่ 16 เมษายนถึง 17 พฤษภาคมนี้ โดยจะซื้อขายด้วยเงินสดหรือซื้อขายในบัญชี CASH BALANCE และวันแรกจะปล่อยให้ราคาขึ้นลงได้ 100%

ในวันที่ 18 พฤษภาคม ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขาย โดยไม่อาจคาดหมายว่า หุ้นทั้ง 2 บริษัทจะกลับมาซื้อขายอีกเมื่อใด

THAI ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการ และมีแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนคือ การเพิ่มทุน การแปลงหนี้เป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ ส่วน POST อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน คือ การเพิ่มทุน การหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และปรับโครงสร้างองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ

หุ้น THAI มีผู้ถือหุ้น 111,697 ราย POST มีผู้ถือหุ้น 695 ราย การเปิดซื้อขายหุ้นชั่วคราว จึงเป็นอีกโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะตัดสินใจว่าจะถือหุ้นต่อหรือตัดสินใจขายขาดทุน

เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่น่าจะติดหุ้นหรือถือหุ้นต้นทุนสูงอยู่

แม้ว่าการเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 16 เมษายนถึง 17 พฤษภาคมนี้จะไม่ใช่การซื้อขายครั้งสุดท้าย แต่การเปิดซื้อขายครั้งต่อไปอาจเป็นการซื้อขายครั้งสุดท้าย ซึ่งสถานการณ์หุ้นทั้ง 2 ตัวอาจเลวร้ายกว่า โดยภายในเวลา 3 ปี หากแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนไม่ได้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

และก่อนการเพิกถอนจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นเป็นครั้งสุดท้าย 7 วันทำการ ซึ่งถึงตอนนั้นคงไม่มีใครอยากเก็บหุ้นไว้

โจทย์สำหรับผู้ถือหุ้นคือ ภายในเวลา 3 ปี THAI และ POST จะฟื้นฟูฐานะการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไรได้หรือไม่ โดยเฉพาะ THAI ที่มีหนี้สินพะรุงพะรัง มีปัญหาต้องปรับโครงสร้างองค์กร ท่ามกลางธุรกิจสายการบินที่ระส่ำระสายทั่วโลก เพราะผลกระทบจากวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19

หรือแม้แต่ POST เองก็เผชิญปัญหาวิกฤตสื่อสิงพิมพ์ เพราะพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารเปลี่ยนไป คนเลิกอ่านหนังสือพิมพ์ แต่หันไปเสพข่าวสารทางออนไลน์ ทำให้ยอดขายหนังสือพิมพ์ตก รายได้ค่าโฆษณาหด จนสื่อสิ่งพิมพ์ต้องล้มหายตายจาก แม้จะมีอายุยืนยาวครึ่งค่อนศตวรรษก็ตาม

อาจทำใจยากสำหรับผู้ถือหุ้นที่แบกหุ้น THAI และ POST ในราคาต้นทุนสูงสำหรับการตัดขายขาดทุน แต่หากถือหุ้นต่อไป ถ้าบริษัทจดทะเบียนทั้ง 2 แห่ง แก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนไม่สำเร็จภายใน 3 ปี อาจเสียหายหนักขึ้น เพราะราคาหุ้นอาจเหลือไม่เท่าไหร่ในการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนถูกเพิกถอน

และคงไม่มีใครอยากถือหุ้นที่กำลังจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์

มีเวลา 1 เดือนเต็มที่ผู้ถือหุ้นจะตัดสินใจ สู้ต่อหรือขายทิ้งหุ้น THAI และ POST งานนี้ไม่มีใครตัดสินใจแทนใครได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...