xs
xsm
sm
md
lg

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ปิดเทรด 4.36 บาท เหนือจอง 32.12%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย เทรดวันแรกเหนือจอง 32.12% หรือ 1.06 บาท จากราคาไอพีโอที่จองซื้อหุ้นละ 3.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 2,409.83 ล้านบาท โบรกฯเชื่อเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพราะ Gross Margin มีพัฒนาการต่อเนื่องและกำไรปีนี้จะเติบโตจากปีก่อน ผู้บริหารปลื้มนักลงทุนให้การตอบรับดี

วานนี้หุ้นของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เข้าซื้อขายเป็นวันแรก โดยเมื่อเปิดตลาดพบว่าราคาหุ้นอยู่ที่ 4.08 บาท เพิ่มจากราคาไอพีโอที่จองซื้อหุ้นละ 3.30 บาท ระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 4.58 บาท ต่ำสุดที่ 4.02 บาท เมื่อปิดคลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 4.36 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท หรือ 32.12 % มูลค่าซื้อขาย 2,409.83 ล้านบาท
บล.เอเซีย พลัส ซึ่ง เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ RBF ประเมินจุดเด่นของ RBF อยู่ที่ Gross Margin มีพัฒนาการต่อเนื่อง ล่าสุดงวดครึ่งแรกปีนี้ ที่ 38.7% สูงกว่าค่าเฉลี่ยบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน และสูงสุดเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ฝ่ายวิจัย Coverage เช่น SAPPE ที่ 37.6%, OSP ที่ 35% ซึ่งฝ่ายวิจัยคาด Gross Margin ทั้งปี 2562 ยังอยู่ในระดับสูงที่ 38.9% ส่วนปี 2563 ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินลดลงเล็กน้อยที่ 38.3% จากการเปิดโรงงานใหม่ที่เวียดนามและอินโดนีเซีย แต่ถูกชดเชยด้วยรายได้ที่สูงขึ้น จึงกำหนด PER ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี องกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ 20 เท่า ได้มูลค่าพื้นฐานปี 2563 เท่ากับ 4.3 บาทโดยคาดว่าปี 2562 กำไรสุทธิของ RBF จะเติบโตที่ระดับ 7% เทียบปีก่อน อยู่ที่ 347 ล้านบาท และคาดขยายตัวเด่น 21%
ในปี 2563 เป็น 421 ล้านบาท ขับเคลื่อนจากแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้น 10% yoy จากการเปิดโรงงานใหม่ กอปรกับสัดส่วน SG&A/Sales ลดลงจาก 23% มาอยู่ที่ 21.5% เหตุเพราะปี 2562 มีค่าใช้จ่ายพิเศษ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ, ค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ และการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ของโรงแรมสองแห่ง อีกทั้งหลัง IPO บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้บางส่วนไปชำระเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยราว 500 - 600 ล้านบาท ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายคาดลดลงจากปี 2562 ที่ 22 ล้านบาท เหลือ 8.5 ล้านบาทสำหรับ RBF ดำเนินธุรกิจธุรกิจหลักที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) หลักๆ
ได้แก่ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสีผสมอาหาร (สัดส่วน 36% ของรายได้รวมปี 2561) และ กลุ่มแป้งและซอส (สัดส่วน 35% ของรายได้รวมปี 2561) ส่วนเงินที่ได้จากการเข้าระดมทุนราว 1.7 พันล้านบาท บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย (เสร็จปี 2565), ชำระเงินกู้ 500 - 600 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนภายในกิจการ
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RBF เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจใน
ตัวบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้คือ ก่อสร้างโรงงานผลิตเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร ที่ประเทศอินโดนีเซีย นำไปปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม ทั้งเครื่องจักรในการผลิตเกล็ดขนมปัง เครื่องจักรในการผลิตแป้งทอดกรอบ เครื่องจักรในการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสแบบอัตโนมัติ ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายฐานลูกค้าในอนาคตของสินค้าประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรส (Flavour) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากการจัดโครงสร้างกลุ่มของบริษัท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจากแผนงานดังกล่าวทำให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง


กำลังโหลดความคิดเห็น...