xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.แนะนักลงทุนศึกษาข้อมูลเหตุผิดนัดชำระหนี้ PACE ให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกโรงเตือนผู้ถือหุ้นและนักลงทุนขอให้ศึกษาข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของ PACE ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื่องด้วย บริษัท เพซดีเวลลอปเมนท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) ได้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ รายละเอียดตามข่าวของ PACE เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้รวม 2,645 ล้านบาท ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คิดเป็น 1,255% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

2. การผิดนัดดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการผิดนัดในมูลหนี้อื่น (Cross Defaul) โดยที่เจ้าหนี้ยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้รวม 9,227 ล้านบาท คิดเป็น 43.76% ของสินทรัพย์รวม

3. บริษัทจะเร่งดำเนินการปรึกษาและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

4. ป้จจุบันบริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน


กำลังโหลดความคิดเห็น...