xs
xsm
sm
md
lg

ปีงบฯ 63 ธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ราชฯ ให้ประชาชนอีกไม่เกิน 5 หมื่นราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"กรมธนารักษ์" เผย 11 ต.ค.นี้ เตรียมมอบสัญญาเช่าที่ราชฯ ให้ประชาชนบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำชลประทานลำปาว ใช้ในราชการกรมชลประทาน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 340 ราย และจะดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. อีก 350 ราย โดยในปีงบฯ 63 กรมธนารักษ์จะเร่งดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรทั่วประเทศอีกจำนวนไม่เกิน 5 หมื่นราย หวังสนองนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการเร่งดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของเกษตรกรตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐว่า ในปี 61 ได้ทำการสำรวจผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบทั่วประเทศที่ยินยอมและไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ พบว่า มีจำนวน 86,084 ราย โดยในปีงบฯ 62 กรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินการตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 การจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร 3,676 ราย จากเป้าหมาย 3,500 ราย

ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือ การสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ รับคำร้อง สอบสวนสิทธิ และจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ จำนวน 4,000 ราย ซึ่งดำเนินการได้จำนวน 5,342 ราย เพื่อการจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์เช่า อย่างไรก็ตาม ในปีงบฯ 63 กรมธนารักษ์ยังได้กำหนดแผนกิจกรรมจัดทำโครงการธนารักษ์ประชารัฐทั่วประเทศไม่เกิน 50,000 ราย

อธิบดีกรมธนารักษ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในวันที่ 11 ต.ค.นี้ กรมธนารักษ์จะดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรในพื้นที่ราชพัสดุบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำชลประทานลำปาว ใช้ในราชการกรมชลประทาน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 340 ราย และจะดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. อีก 350 ราย และในปีงบฯ 63 กรมธนารักษ์จะเร่งดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรทั่วประเทศอีกจำนวนไม่เกิน 50,000 ราย ให้ได้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ต่อไป

สำหรับโครงการธนารักษ์ประชารัฐนั้น จะมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาเชิงสังคม ดานที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของเกษตรผลสำรวจ โดยจะดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ต.ค.46 เพื่อจัดให้มีการเช่าที่ราชพัสดุอย่างถูกต้อง อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

นอกจากนี้ นายยุทธนา ยังได้กล่าวถึงการจัดทำโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” และการจัดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสอดคล้องตามนโยบายนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่า คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (คบจ.) ที่จะมีการประชุมหารือในวันที่ 11 ต.ค.62 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างอาชีพใหม่ๆ และจัดหาพื้นที่ตลาดใหม่ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน

พร้อมทั้งในวันจัดประชุมกำหนดให้มีตลาดชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ด้วย เพื่อโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน โดยจะนำร่องในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ 1-1-78 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างจากส่วนราชการส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เดิมใช้ในราชการเป็นศูนย์มาลาเรีย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นช่องทางสร้างรายได้ในชุมชน โดยการขายสินค้าในชุมชน ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ราชพัสดุทั่วประเทศที่มีศักยภาพและเหมาะสม สำหรับสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...