xs
xsm
sm
md
lg

อย่าลงสัตยาบัน GSC / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราคาหุ้น บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC ทรุดลงทันที หลังจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นว่า การทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP ไม่สมเหตุสมผล

GSC นำเงินจากการนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ P/N ของ ACAP ซึ่งมียอดคงเหลือ 130 ล้านบาท และ คณะกรรมการ GSC มีมติเรียกชำระคืนในวันที่ 23 กันยายนนี้

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ACAP เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก ACAP ถือหุ้นใน GSC จำนวน 64% ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกัน ซึ่งการทำรายการครั้งนี้ เป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพราะไม่ได้ขอมติอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 


GSC กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายนนี้ เพื่อขอมติการให้สัตยาบันจากผู้ถือหุ้น การจัดทำรายการเกี่ยวโยงกัน แต่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอความเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการให้สัตยาบัน เพราะมีความไม่สมเหตุสมผล มีความไม่เหมาะสมเรื่องอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการทำรายการ

ความเห็นของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทำให้หุ้น GSC ถูกเทขายในวันอังคารที่ 11 กันยายน โดยราคาลงมาปิดที่ 86 สตางต์ ลดลง 5 สตางค์

GSC เพิ่งเข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนในราคา 1.70 บาท จากราคาพาร์ 50 สตางค์ ระดมทุนได้ 148 ล้านบาท และประกาศวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จะนำไปใช้ขยายสาขา ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบ แต่กลับนำไปลงทุนในตั๋ว P/N บริษัทแม่

GSC เป็นหุ้นน้องสุดท้องของกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ซึ่งเพิ่งเป็นข่าวใหญ่ หลังผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ STAR และ ACAP โดยถือหุ้นไขว้กัน และมีกรรมการบริษัทในกลุ่มซ้ำซ้อน

ก่อนหน้านี้ GSC เคยถูกจับตามาแล้ว กรณีการเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินถึง 3 รอบ ทั้งที่เข้าตลาดหุ้นได้เพียงไม่กี่เดือน

การนำเงินเพิ่มทุนไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ และการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยนำเงินไปลงทุนใน P/N ของ ACAP โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอีกพฤติกรรม

สำหรับการขออนุมัติการให้สัตยาบันรายการเกี่ยงโยงกันครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นที่จะประชุมในวันที่ 25 กันยายนนี้มีมติไม่อนุมัติ คณะกรรมการ GSC ต้องเรียกชำระคืนเงินลงทุน 130 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจาก ACAP โดยทันที ซึ่งหากภายในวันที่ 23 กันยายน มีการชำระคืน คงไม่มีปัญหา

แต่ถ้าครบกำหนดต้องชำระคืนแล้ว ACAP ไม่สามารถชำระคืนได้ หนี้ก้อนนี้มีปัญหาแน่ และทั้งหุ้น ACAP และ GSC มีโอกาสถูกถล่มเละแน่

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ การให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันครั้งนี้ จะต้องรับผิดชอบ ตามความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งทางแพ่งและอาญาในหลายมาตรา

เพราะเป็นการทำรายการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ไม่สอดคล้องต่อนโยบายการบริหารสภาพคล่อง และไม่เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หุ้น GSC ถ้าพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน และผลประกอบการโดยทั่วไปแล้ว น่าจะอยู่ในความสนใจของนักลงทุน เพราะค่าพี/อี เรโช ประมาณ 12 เท่า และปีนี้เพิ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3.6 สตางค์ต่อหุ้น ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 9.298 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 มีกำไรสุทธิ 13.93 ล้านบาท

แต่นับจากเข้าตลาดหุ้น ราคากลับทรุดลงต่อเนื่อง จากราคาจอง 1.70 สตางค์ ลงมายืนที่ 86 สตางค์ ลดลง 84 สตางค์

ราคาหุ้นที่หลุดจองมาเกือบ 50% สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนมีมุมมองในเชิงลบต่อ GSC มาตลอดกำลังโหลดความคิดเห็น...