xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ก.ล.ต.เตรียมชงบอร์ดต้น ก.ย. เคาะแก้เกณฑ์เอื้อ SME-Startup ระดมทุนผ่านตลาดทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เลขาฯ ก.ล.ต.เตรียมชงบอร์ดต้น ก.ย.เคาะแก้เกณฑ์เอื้อ SME-Startup ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือน ก.ย.นี้เตรียมเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถเข้าระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น แม้ว่าเงื่อนไขจะผ่อนปรนหากเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของบริษัทที่เข้าระดมทุนในรูปแบบ IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ และเปิดเผยข้อมูลรวมถึงเรื่องความเสี่ยงให้ครบถ้วน

"ก.ล.ต.ไม่ได้มีบทบาทเรื่องกำกับอย่างเดียว แต่ต้องมีส่วนช่วยสนับสนุนตลาดทุนด้วย โดยในเร็วๆ นี้จะเสนอเรื่องแนวทางปรับเกณฑ์เพื่อเอื้อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้สะดวกขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของเอสเอ็มอีที่ปัจจุบันสร้างการจ้างงานในประเทศกว่า 14 ล้านราย เป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญขับเคลื่อนอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยให้มีศักยภาพได้ในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม" นางสาวรื่นวดีกล่าว

นางสาวรื่นวดีกล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต.จะร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเข้าร่วมงาน fintech festival 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย.นี้ ซึ่งเป็นงานสัมมนาใหญ่ระดับโลก เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักลงทุนต่างชาติถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.มีแผนเข้าร่วมมือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (บล.) เพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนสร้าง "Digital Infrastructure For Thailand Capital Maket" โดยนำเทคโนโลยีด้าน Blockchain Infrastructure เข้ามาช่วยสร้างความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและลดต้นทุนด้านบริหารจัดการให้แต่ละองค์กรด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...