xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.ใช้ 1 พันล้านบาท หนุนสินเชื่อมอเตอร์ไซค์สร้างรายได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายสินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ให้แก่ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง วงเงินรายละไม่เกิน 80,000 บาท และซ่อมแซมรายละไม่เกิน 30,000 บาท โดยมี บสย.ค้ำประกันให้ 100% วงเงินกู้รวม 1,000 ล้านบาท พร้อมรับฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก และรับสิทธิฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อ และอุบัติเหตุในอัตราพิเศษ

นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสทั้ง 4 มิติ คือ การมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพ การศึกษา และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการ “สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม เสริมสภาพคล่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้เงินนอกระบบ สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงช่วยให้บุคคลในครัวเรือนมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อยกระดับรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การค้ำประกันเงินกู้แก่ผู้ที่ขอสินเชื่อดังกล่าว ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 ผ่านโครงการ “บสย.รักพี่วิน”

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และชลบุรี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ รายละ 10,000-80,000 บาท และกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ วงเงินรายละ 10,000-30,000 บาท การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่อัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.875 ต่อปี) สูงสุดไม่เกิน MRR+3 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้หรือความเสี่ยงจากการประเมินขอกู้เงิน)

ในส่วนของหลักประกัน บสย. จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงินกู้ โดยผู้กู้ชำระเพียงแค่ค่าธรรมเนียมตามวงเงินค้ำประกัน (วงเงิน 10,000-50,000 บาท ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2.0 ต่อปี / วงเงินมากกว่า 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินที่กู้) ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่น้อยกว่า 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี รวมวงเงินสินเชื่อโครงการ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...