xs
xsm
sm
md
lg

สยามราชธานียื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO 85 ล้านหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สยามราชธานียื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น โดยมี บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีนี้

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.สยามราชธานี หรือ SO ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และธุรกิจให้เช่ารถยนต์และบริการ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แบ่งเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น

ปัจจุบัน บมจ.สยามราชธานีมีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 225 ล้านหุ้น ทั้งนี้ บมจ.สยามราชธานีมีธุรกิจหลักแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) เช่น การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน, การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค,

การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล และธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บมจ.สยามราชธานีจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจในอนาคต โดยในส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะถูกนำไปใช้เพิ่มจำนวนพนักงานในธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรและขยายการลงทุนในธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจจ้างเหมาบริการที่เป็นผู้นำในการให้บริการจัดหาบุคลากรชั้นนำของประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) มายาวนานกว่า 40 ปี เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘สยามราชธานี คือผู้ให้โซลูชันที่พลิกการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย (Siamrajathanee Makes Life Simplifier)’ โดยมีระบบสรรหาที่มีประสิทธิภาพครบวงจรและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า และนำความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดประเภทการให้บริการและขยายธุรกิจ รวมถึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ช่วยลดภาระการบริหารจัดการงานและบุคลากรแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มนิติบุคคล ภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลธรรมดาได้อย่างตรงจุด

ทั้งนี้ SO แบ่งการให้บริการเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ธุรกิจบริการบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ ทั้งบริการระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ชื่อ “Drive4U”) และระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป, การบริหารจัดการพนักงานสำนักงาน การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล ฯลฯ และธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ เช่น การบริการดูแลสวนขนาดใหญ่ การบริการออกแบบและจัดสวน การบริการตัดต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ

2) ธุรกิจให้เช่าและบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ทั้งแบบรถยนต์ 4 ล้อ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถ 6 ล้อ รถบรรทุก และรถยนต์ดัดแปลง เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการ และ 2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุดให้แก่บุคคลภายนอก

“เรามีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจ้างเหมาบริการในการจัดหาบุคลากรมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันและจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจของ SO ให้มีความแข็งแกร่งและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำการให้บริการจัดหาบุคลากรชั้นนำของประเทศไทย” นายจิรณุกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...