xs
xsm
sm
md
lg

ที.เค.เอส.เทคโนโลยีตั้งโต๊ะซื้อ TBSP เกลี้ยง หุ้นละ 13.80 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที.เค.เอส.เทคโนโลยีเผยบอร์ดมีมติอนุมัติให้ทำเทนเดอร์ฯ หุ้น TBSP ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 13.80 บาท พร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ล่าสุดประกาศผลงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 โกยรายได้ 1,246 ล้านบาท โต 38.4% กำไรสุทธิ 296 ล้านบาท ลดลง 23.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท

นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 13.80 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า TKS จะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป


นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการรับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยจะพิจารณารวมบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกัน หรือจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กิจกรรมต่างๆ ก้าวสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform มาทดแทนการใช้กระดาษ

ล่าสุดบริษัทฯ แจ้งผลประกอบการในงวดไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 592 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 588 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมรายได้ใน TBSP บริษัทจะมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ในส่วนของแบบพิมพ์พิเศษ (High-Valued Document)
ขณะที่มีกำไรสุทธิ 165 ล้านบาท ลดลง 39.5% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 273 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายการกำไรที่เกิดครั้งเดียวจากการรวมธุรกิจ TBSP ในไตรมาส 2/2561 ในขณะที่ไตรมาส 2/2562 บริษัทมีกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย์ของ TBSP ซึ่งหากไม่รวมกำไรพิเศษดังกล่าว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 74 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11 เป็นผลมาจากรายได้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมลดลง

สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้ 1,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 900 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 296 ล้านบาท ลดลง 23.5% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 387 ล้านบาท


“งวด 6 เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นรวมที่ร้อยละ 22.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 22.8 ทั้งนี้ หากไม่นับรวมกำไรขั้นต้นส่วนของ TBSP ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 15.6 อัตรากำไรขั้นต้นของ TKS จะอยู่ที่ร้อยละ 27.2 สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นในแบบพิมพ์พิเศษ High-Valued Document เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทัพ อย่างไรก็ตาม กำไรลดลงเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 สูงขึ้นร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรวมธุรกิจ TBSP หากไม่รวมค่าใช้จ่าย TBSP จำนวน 98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ค่าใช้จ่ายของบริษัทมีจำนวน 102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.2 ลดลง ร้อยละ 12.1 สาเหตุหลักมาจากในช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นครั้งเดียว จากการทำคำเสนอซื้อหุ้น TBSP ประมาณ 9 ล้านบาท หากเปรียบเทียบเฉพาะ TKS โดยไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว ค่าใช้จ่ายของ TKS ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9 ซึ่งมาจากการบริหารจัดการด้านการกระจายและจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายสมคิดกล่าว


ด้านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92.45 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 21 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนไว้วางใจอย่างสม่ำเสมอ และตอกย้ำความเชื่อมั่นแผนการเติบโตของบริษัทฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...