xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เตรียมเปิดซื้อขาย DW อิงดัชนีฮั่งเส็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศครั้งแรก “DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง” ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ออกโดย บล. แมคควอรี ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขาย DW ที่อ้างอิงสินทรัพย์ในต่างประเทศ เริ่มซื้อขาย 8 รุ่นแรก 14 สิงหาคมนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ให้มีสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใหม่เป็น DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออก DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index) รายแรก และออกครั้งแรกจำนวน 8 รุ่น แบ่งเป็น Call DW 4 รุ่น และ Put DW 4 รุ่น กำหนดซื้อขายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

“การเพิ่มดัชนีต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใหม่สำหรับ DW นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนและเป็นเครื่องมือในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย DW ใหม่นี้จะอ้างอิงกับดัชนีฮั่งเส็ง ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีสภาพคล่องและขนาดใหญ่สูงสุด 50 บริษัท ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก บล. แมคควอรี ในการออก DW และร่วมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตคาดว่าจะมีผู้ออก DW ที่อ้างอิงกับดัชนีหรือสินทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น” นายภากรกล่าว

DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศ เป็นตราสารที่ให้สิทธิในการซื้อหรือขายดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ โดยผู้ถือ DW จะทำกำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาดัชนีต่างประเทศที่อ้างอิง จึงมีโอกาสทำกำไรได้ทั้งเมื่อราคาดัชนีขึ้นและลง ทั้งนี้ DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศมีลักษณะและการซื้อขายเหมือนกับ DW ทั่วไป ชำระส่วนต่างราคาในวันหมดอายุเป็นเงินบาท (Cash Settlement) และผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DW โดยใช้บัญชีเดียวกับหุ้นและซื้อขายเป็นเงินบาท

ที่ผ่านมา DW เป็นหลักทรัพย์ที่เติบโตต่อเนื่องโดย 7 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 5,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีจำนวน DW ออกใหม่ 2,197 รุ่น เพิ่มขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดัชนีต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จากเว็บไซต์ของผู้ออก DW และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า DW เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dw


กำลังโหลดความคิดเห็น...