xs
xsm
sm
md
lg

ธอส.เปิดขายสลากออมทรัพย์ "วิมานเมฆ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ เปิดให้แจ้งความประสงค์จะซื้อเพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคระหว่าง 22 ก.ค.-15 ส.ค.62 เท่านั้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจซื้อสลากกับ ธอส. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วยต่อ 1 ราย และยังได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดบัญชีได้ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2562 หากมีผู้จองซื้อเกิน 27,000 หน่วย ธนาคารจะ Random ผู้ที่ได้รับสิทธิซื้อสลากในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำโครงการสลากออมทรัพย์ ธอส. ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และอยู่ระหว่างการนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาก่อนออกเป็นกฎกระทรวงต่อไปนั้น ซึ่งสลากที่ธนาคารจะเริ่มจำหน่ายชุดแรก คือ สลากออมทรัพย์ ธอส. แบบพรีเมียม ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย หรือคิดเป็นกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีลูกค้าประชาชนติดต่อสอบถามและแสดงความสนใจผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเพราะต้องการที่จะซื้อสลากดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ธนาคารจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจซื้อสลากกับ ธอส. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ โดยการเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท เพื่อจองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วยต่อ 1 ราย และยังได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดบัญชีได้ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2562 เท่านั้น หากมีผู้จองซื้อสลากเกิน 27,000 หน่วย ธนาคารจะทำการ Random ผู้ที่ได้รับสิทธิซื้อสลากในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และจะประกาศให้ผู้ที่ได้รับสิทธิซื้อสลากฝากเงินให้ครบตามจำนวนหน่วยที่ได้รับสิทธิภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเรื่องกระบวนการออกรางวัลที่กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 16 ของเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความโปร่งใสในการออกรางวัลแก่ประชาชน โดยสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ มีอายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี ผู้ซื้อสลากยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน แบ่งเป็นรางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 27 รางวัล/เดือน หรือตลอดอายุสลาก 3 ปี จะได้ลุ้นรางวัลถึง 36 ครั้ง รวม 972 รางวัล เป็นจำนวนเงินรางวัลรวมถึง 194.4 ล้านบาท คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึง 0.1% กรณีถูกรางวัลธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันถัดจากวันที่มีการออกรางวัลในแต่ละครั้ง หากถูกรางวัลผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น ถูกรางวัล 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 8.07% ต่อปี ถูกรางวัล 2 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ย 14.73% ต่อปี หรือถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะสูงถึง 24.73% ต่อปี และเมื่อครบ 3 ปี ยังสามารถเลือกที่จะถือสลากต่อเพื่อรับผลตอบแทนตามที่ธนาคารกำหนดหรือมอบเป็นมรดกได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...