xs
xsm
sm
md
lg

กัลฟ์ฯเผยโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 เริ่มจ่ายไฟให้ กฟผ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ เผย "กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 " เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้ กฟผ. ตั้งแต่ 1ก.ค.62 เป็นต้นไป โ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติลำดับสุดท้ายจากโครงการโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP)

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 (GNRV2) ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP)
โดยโครงการโรงไฟฟ้า GNRV2 ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 128.2 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตไอน้ำติดตั้งจานวน 10.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90.0 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาระยะยาวเพื่อจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้าส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GNRV2 นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติลำดับสุดท้ายจากโครงการโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,563.4 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 225.0 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้ง 12 โครงการนั้น เป็นไปตามกำหนดทุกโครงการและมีต้นทุนโครงการต่ากว่าแผนที่ได้วางไว้ ปี 2562 จึงนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าในกลุ่ม GMP ครบทั้ง 12
โครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...