xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ร่วมพัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลท.จับมือกระทรวงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม สู่ความยั่งยืน

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นประธานเปิดการนำเสนอแผนธุรกิจของ Social Enterprise (SE) ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "SET SE 102" ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม (SE) สู่ความยั่งยืน โดย SE ทั้ง 18 ทีม ได้รับความรู้จากวิทยากร และเรียนรู้การทำธุรกิจจากโค้ชผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมให้คำแนะนำ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่เข้าร่วมโครงการ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

นางสาวนพเก้า กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของธุรกิจเพื่อสังคมผ่านการดูแลและแลกเปลี่ยนจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ด้านการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนระยะยาว โดยทุกคนทุกธุรกิจมีความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "SET SE 102" ของ SE นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสรรค์และวางโครงสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต

ด้านตัวแทนจากบริษัท ขาดทุนคือกำไร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หนึ่งใน SE ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า อยากให้คนไทยตระหนักถึงวิถีการอยู่อย่างยั่งยืน จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 3 วัน 2 คืน เน้นให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักตนเอง สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กสิกรรมธรรมชาติ และสามารถพัฒนาตนเองจนค้นพบความถนัด และพึ่งพาตนเองได้ สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...