xs
xsm
sm
md
lg

สรรพากร-ETDA ร่วมสร้างมาตรฐานผู้ให้บริการ e-TAX "เอกนิติ" เผย ลดต้นทุนออกใบกำกับภาษีลงได้ 5 เท่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สรรพากรจับมือ ETDA ร่วมสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของ Service provider ที่ให้บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ "อธิบดีกรมสรรพากร" เผย ช่วยลดต้นทุนในการออกใบกำกับภาษีลงได้ถึง 5 เท่า หรือเหลือไม่ถึง 1 บาทต่อใบ ย้ำ ผลประชุม ครม. 30 เม.ย. 62 ได้อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษี 2 เท่า เพื่อหนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์-ค่าบริการที่จ่ายให้กับ Service Provider โดยมาตรการภาษีนี้จะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 62

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ว่า การลงนามระหว่าง 2 หน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของ Service provider ที่ให้บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการที่ใช้ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt จะช่วยลดต้นทุนในการออกแบบกำกับภาษีลงได้ถึง 5 เท่า จากปัจจุบันผู้ประกอบการจะมีต้นทุนการออกใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษโดยรวมประมาณ 5 บาทต่อใบ แต่หากเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Tax Invoice แล้ว จะทำให้ต้นทุนการออกลงต่ำลงเหลือเพียงไม่ถึง 1 บาทต่อใบ

อธิบดีกรมสรรพากร ยังกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกรมสรรพากรได้เปิดระบบให้สามารถออัพโหลดใบกำกับภาษีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่การที่จะทำให้ผู้ประกอบการใช้ใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ในวงกว้างมากขึ้นนั้นยังจำเป็นต้องสร้างพันธมิตร (Partner) หรือการมี Service Provider เพื่อทำหน้าที่ให้บริการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ และส่งต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้สูงขึ้น และลดระยะเวลาการทำใบกำกับภาษีและการลงบัญชี เนื่องจากเมื่อผู้ประกอบการส่งใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากรแล้ว ข้อมูลของใบกำกับภาษีนั้นจะถูกนำไปลงในบัญชีของกิจการโดยทันที

ด้านต้นทุนการจัดระบบการออกใบกำกับภาษีที่ไม่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในปัจจุบันต้นทุนส่วนหนึ่งจะอยู่ที่กรมสรรพากร เนื่องจากเมื่อกรมสรรพากรได้รับข้อมูลมาแล้วยังจำเป็นต้องอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบอีกครั้ง ดังนั้น ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม.เมื่อ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา จึงมีมติอนุมัติมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อซื้อระบบ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือค่าบริการที่จ่ายให้กับ Service Provider สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เป็นสองเท่าได้ โดยมาตรการภาษีดังกล่าวนี้จนสิ้นสุดลงในเดือน ธ.ค. 62

สำหรับผู้ประกอบการที่เสียภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น นายเอกนิติ ย้ำว่า จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้เสียภาษีที่ดี ส่วนผู้ประกอบการที่ใช้ระบบเงินสดเป็นจำนวนมาก กรมสรรพากรจะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง โดยปัจจุบันกรมสรรพากรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานของผู้ออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกรมสรรพากรเป็นหลักพันล้านบาท

อธิบดีกรมสรรพากร ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในอนาคตกรมสรรพากรจะนำระบบ Block Chain มาใช้ ซึ่งจะทำให้สามารถกระทบยอดจากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกิจการนั้นๆ เพื่อทำให้สามารถคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเริ่มแรกกรมสรรพากรจะเริ่มใช้ Block Chain กับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะขยายไปสู่ระบบอื่นของกรมสรรพากร ส่วนความคืบหน้าในปัจจุบันนั้นยังคงอยู่ในขั้นของ Sand Box

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและออกใบรับรองแก่ Service Provider ที่ให้บริการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในข้อมูลทางธุรกิจ และทำให้ข้อมูลไหลอย่างรวดเร็ว โดยมาตรฐานดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล


กำลังโหลดความคิดเห็น...