xs
xsm
sm
md
lg

TWZซื้อหุ้นคืน-แตกไลน์สู่โรงไฟฟ้าขยะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น ซื้อหุ้นคืน 120 ล้านบาท หรือ 850 ล้านหุ้น พร้อมเข้าลงทุนใน"มิตรา คอร์ปอเรชั่น- ถัง คอร์ปอเรชั่น- เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น" ใช้เงินจากการระดมทุน เพื่อลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ หวังสร้างรายได้เพิ่มผลงานฟื้่น


นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ TWZ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน วงเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 850 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้น 9.94% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 6-26 มิ.ย.62
พร้อมกับเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MITRA ผ่าน บริษัท เกียร์ ทู คอร์ปอเรชั่น (GEAR 2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยสัดส่วน 52.63% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว หรือจำนวนหุ้นสามัญ 1,368,304 หุ้นมุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากบริษัท สุธี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม มีมุลค่าการลงทุนรวม 291 ล้านบาท และจะเข้าทำรายการภายในวันที่ 31 พ.ค.62
สำหรับ บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด (PGC) จำกัด 99% ซึ่งดำเนินโครงการบริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด (PG&C) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ที่อยุธยา โดยเป็นโรงไฟฟ้าระบบพาสม่าแก๊สสิฟิเคชั่นในการเผาและผลิตไฟฟ้า กำลังในการผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ (MW) กำจัดขยะได้สูงสุดถึง 60 ตันต่อวัน และสามารถขยายธุรกิจเป็นสถานที่กำจัดขยะอุตสาหกรรมต่อไป รับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
นอกจากนี้ ยังเข้าถือหุ้นในบริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TC) สัดส่วน 99% เช่นกัน เพื่อดำเนินกิจการโรงงานคัดแยกมูลฝอยและโรงผลิต RDF ประกอบธุรกิจแปรสภาพขยะเป็นวัสดุรีไซเคิล และเชื้อเพลิง RDF ในจังหวัดอยุธยา สามารถกำจัดขยะและดำเนินการเต็มกำลังการผลิต 300 ตันต่อวัน

อีกทั้งเข้าถือหุ้น บริษัท เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย MITRA 99% ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งได้ถือหุ้น PGC สัดส่วน 50%
ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด 291 ล้านบาท มาจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันโดยรวมแหล่งเงินทุนจากการขายเงินลงทุนของบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีก 130 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี TWZ ระดมทุนได้เงินเพียง 274.784 บาท เพื่อจะไปใช้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงต้องขายเงินลงทุนในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีขนาดการลงทุนที่มีขนาดเล็กกว่าไปขยายลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดลงทุนที่มากขึ้น สามารถต่อยอดในธุรกิจได้อีกและยังมีธุรกิจการคัดแยกขยะ ซึ่งในอนาคตหากมีการดำเนินงานที่ดีก็จะเพิ่มศักยภาพของรายได้ในอนาคต บริษัทลือกลงทุนเฉพาะโครงการที่จะสร้างผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่บริษัทสูงที่สุดจากเงินทุนที่มีค่อนข้างจำกัด แต่ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ ( Equity IRR) ได้ 10.44% ซึ่งถือว่าเหมาะสม


กำลังโหลดความคิดเห็น...