xs
xsm
sm
md
lg

ไลฟ์สไตล์“GEN Y”...ชอป ชิม ชิล กลุ่มก่อหนี้รุ่นใหม่1ใน5ของNPL

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจาะพฤติกรรม“GEN Y” อิสระทางความคิด รายได้สูง ค่าใช้จ่ายสูงตาม จนนำไปสู่การเป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อจำนวนมาก และนำไปสู่การซ้ำเติมสถานการณ์ “หนี้ภาคครัวเรือน”

จากปัญหาตัวเลข“หนี้ภาคครัวเรือน”ที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองในปัจจุบันนี้ อ้างอิงข้อมูลตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่าล่าสุดขึ้นลงอยู่ที่ระดับ 80% ของอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศ(จีดีพี) ซึ่งหนี้ครัวเรือนของไทยถือว่าสูงสุดหากเทียบกับประเทศพัฒนาในระดับเดียวกันโดยพบว่า สาเหตุที่หนี้ครัวเรือนขยายตัวขึ้นเกิดจากผู้กู้กลุ่มเดิม แต่มีพฤติกรรมกู้เพิ่มเป็นหลายบัญชีมากขึ้น และการก่อหนี้ในกลุ่มที่อายุน้อยลงมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนถือเป็นสัญญาณอันตราย เพราะหากปล่อยให้หนี้ครัวเรือนพุ่งแรงแซงหน้าขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศในระยะข้างหน้าพื้นที่ส่วนนี้จึงอยากยกให้กับหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อหนี้ ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือกลุ่มผู้ก่อหนี้ที่มีอายุน้อยลง หรือกลุ่ม “GEN Y” ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 28% ของประชากรในประเทศ

โดยทั่วไป “GEN Y” เติบโตขึ้นมาด้วยความใกล้ชิดจากพ่อแม่ เพราะเป็นยุคที่พ่อแม่เริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจกับการเลี้ยงลูกมากขึ้น เด็ก“GEN Y” จึงมักได้รับการสนับสนุนด้วยการศึกษา และ การพัฒนาศักยภาพหลากหลายด้าน พ่อแม่“GEN X” มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่แตกต่างออกไปจากที่พวกเขาถูกเลี้ยงดูมา โดยมักให้อิสระกับลูกในการค้นหาสิ่งที่ชอบแทนการตีกรอบ

ขณะที่บุคลิกของ “GEN Y” คือมีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี มีความมั่นใจในตัวเองและมีอิสระทางความคิดสูง อีกทั้งยังเป็นยุคที่เศรษฐกิจเติบโตเป็นอย่างมาก ทำให้คนวัยทำงานในกลุ่มนี้มีรายได้ค่อนข้างสูง แม้จะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว

อย่างไรก็ตามด้านรายจ่ายก็สูงตามไปด้วย ทำให้หลายคนมักจะใช้จ่ายเกินตัว นั่นเป็นเพราะคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความรู้ทางการเงิน จึงไม่มีความกลัวที่จะก่อหนี้ ซึ่งสวนทางกับแนวคิดที่ต้องการความมั่งคั่งและการมีอิสรภาพทางการเงิน จนทำให้“GEN Y”ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ผ่อนชำระหนี้สินไม่ตรงเวลา มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เห็นได้จากรายงานของสถาบันการเงิน ซึ่งระบุว่ามีกลุ่มคนที่อายุไม่ถึง 30 ปี ถึง 50% หรือครึ่งหนึ่งที่เริ่มเป็นหนี้ โดยในจำนวนนี้มีถึง 1 ใน 5 ที่กลายเป็นหนี้เสีย (NPL)

และหากพิจารณาตามพอร์ตสินเชื่อในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ จะพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในสินเชื่อทุกประเภทจะเป็น Gen Y ที่เกิดระหว่างปี 2523 - 2540 หรืออายุ 21-38 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มหนี้บัตรเครดิตมีสัดส่วน Gen Y สูงถึง 56% ขณะที่สินเชื่อบ้านมีสัดส่วน 53% สินเชื่อรถยนต์มีสัดส่วน 47% และสินเชื่อเงินสดมีสัดส่วน 44%

สำหรับ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของ Gen Y พบว่าส่วนใหญ่จะใช้ตามไลฟ์สไตล์คนเมืองที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน ช้อปปิ้งออนไลน์ ท่องเที่ยว โดยหมวดที่มีการใช้จ่ายเติบโตเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ ช้อปปิ้งออนไลน์ เช่ารถ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่องเที่ยว แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายต่อครั้งต่ำกว่ากลุ่มGEN อื่นที่อายุมากกว่า แต่มีความถี่ในการใช้จ่ายที่บ่อยครั้งกว่า ทำให้มีจำนวนหนี้โดยรวมสูงกว่า ซึ่งพฤติกรรมการใช้บัตรของลูกค้ากลุ่มนี้ จะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า เช่น ได้รับสิทธิประโยชน์ ได้ส่วนลด ได้เครดิตเงินคืน หรือมีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์
 
เช่นเดียวกับการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลของ Gen Y ส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ เพราะมีความกล้าใช้เงิน ใช้เงินเก่ง เมื่อเทียบกับกลุ่ม GEN ที่อายุมากกว่า เห็นได้จากอัตราการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะสูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ เฉลี่ยที่ 10% ต่อปี ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มการผิดนัดชำระสูงกว่ากลุ่มอื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากคนกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องของการบริหารทางการเงินจำนวนมากขึ้น จะกลายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ซ้ำเติมให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูงอยู่ในปัจจุบันแย่ลงยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...