xs
xsm
sm
md
lg

RISC ร่วมบรรยายการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อรองรับตลาดสินค้ารักษ์โลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(จากซ้ายไปขวา)รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC), ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุมกำกับศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัยเศรษฐกิจ ปฏิบัติงาน ฝตป.(คก)สสว., นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสสว.,นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.และนายวิทยา สินทราพรรณทร ที่ปรึกษาโครงการ SME Knowledge Center มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Upcycling : A Green Trend withinWell-being and Sustainability Framework ในงานสัมมนา “พลิกความคิด…วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ต่อยอดการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)โดยอธิบายถึง Macro trends ที่เด่นชัดในการพัฒนาสินค้าเพื่อตลาดรักษ์โลก2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เน้นสินค้าและบริการที่พัฒนาภายใต้ข้อจำกัดของระบบนิเวศ ไม่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติ เช่น กลุ่มสินค้าออแกนิค กลุ่ม eco-tourism และวัสดุย่อยสลายได้ และกลุ่มธุรกิจที่เน้นสินค้าและบริการที่จัดการของเสียอย่างชาญฉลาด เช่น ธุรกิจอัพไซคลิ่งขยะและธุรกิจให้เช่าสินค้าและพลังงานสะอาด พร้อมให้ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ SMEsสู่ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึงเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศโดยมี นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้ออำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ที่ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์

###
เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร

แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานนอกจากนี้ RISC กำลังรับการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard จาก International WELL Building Institute (IWBI) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียด และตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...