xs
xsm
sm
md
lg

ปรับโครงสร้างภาษีไบโอดีเซลเพิ่มเป็น 6 พิกัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"สรรพสามิต" ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเป็น 6 พิกัดจากเดิมที่มีเพียง 2 พิกัด หวังสร้างความยืดหยุ่นตามปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศ พร้อมยังได้ปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วประเภทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม กบง. ย้ำ อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้ไม่มีผลต่อเงินภาษีดีเซลที่เก็บได้ปีละ 1.4 แสนล้านบาท

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต แถลงข่าว "การปรับภาษีน้ำมันไบโอดีเซล" ว่า กรมสรรพสามิตได้เพิ่มพิกัดภาษีดังกล่าวขึ้นเป็น 6 พิกัดจากเดิมที่เคยมีอยู่มีเพียง 2 พิกัดคือ น้ำมันไบโอดีเซล 7% (บี 7) และไบโอดีเซล 20% (บี 20)

สำหรับการปรับเพิ่มโครงสร้างภาษีใหม่เป็น 6 พิกัดในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย 1. น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่เกิน 4% มีอัตราภาษี 6.440 บาทต่อลิตร, 2. น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 4% แต่ไม่เกิน 7% มีอัตราภาษี 5.990 บาทต่อลิตร
3. น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 7% แต่ไม่เกิน 9% มีอัตราภาษี 5.930 บาทต่อลิตร
4. น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 9% แต่ไม่เกิน 14% มีอัตราภาษี 5.800 บาทต่อลิตร, 5. น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 14% แต่ไม่เกิน 19% มีอัตราภาษี 5.480 บาทต่อลิตร, และ 6. น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่เกิน 19% แต่ไม่เกิน 24% มีอัตราภาษี 5.153 บาทต่อลิตร

นอกจากนี้ นางสดศรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพสามิตยังได้ดำเนินการตามมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยการกำหนดปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วประเภทต่างๆ ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ปรับเพิ่ม 0.01 บาทต่อลิตร เป็น 5.99 บาทต่อลิตร, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีอัตราภาษี 5.80 บาทต่อลิตร, น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ปรับเพิ่ม 0.001 บาทต่อลิตร เป็น 5.153 บาทต่อลิตร

โดยอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้จะไม่มีผลต่อเงินภาษีเก็บจากดีเซลที่เก็บได้ปีละ 1.4 แสนล้านบาท แต่เป็นการปัดเศษเพื่อให้สอดคล้องกับมติ กบง. อีกทั้ง การเก็บภาษีจะเป็นการจัดเก็บจากเนื้อน้ำมันดีเซล และไม่ใช่เป็นการจัดเก็บจากไบโอดีเซล

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดพิกัดน้ำมันดีเซลไว้ 6 พิกัดนั้น เพื่อความยืดหยุ่นที่จะนำไบโอดีเซลมาผสมกับดีเซล เนื่องจากบางช่วงเวลาการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตออกมาได้อาจจะมีปริมาณมาก-น้อยแตกต่างกัน มาก-น้อยต่างกันก็ได้ตามผลผลิตของปาล์มที่จะนำมาใช้เป็นส่วนปสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อให้เป็นไบโอดีเซล ส่วนปริมาณไบโอดีเซลในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ที่บี 7 ขณะที่ภาครัฐได้พยายามสนับสนุนให้มีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้บี 20 ออกมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...