xs
xsm
sm
md
lg

คนทีวีเคว้ง ดิจิทัลทีวีตบเท้าคืนใบอนุญาต กสทช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดิจิทัลทีวีวูบ บริษัทจดทะเบียนตบเท้าเข้ายื่นเอกสารขอยกเลิกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ทั้ง MCOT NEWS และ NMG ชี้ที่ผ่านมาหลายปีไม่ประสบผลสำเร็จในการทำคอนเทนต์ แบกรับขาดทุนสะสมนับพันล้านบาท เตรียมนับถอยหลังจอดำ

ตลาดหุ้นไทยรับแจ้งจากบริษัทจดทะเบียนด้านทีวีดิจิทัล ถึงการยกเลิกประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งจะดำเนินการยื่นแจ้งความจำนงขอคืนใบอนุญาตต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นวันสุดท้าย ประกอบด้วย บมจ.อสมท. หรือ MCOT โดยจะยื่นขอคืนใบอนุญาตออกอากาศช่อง MCOT Family (14) ขณะที่ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น หรือ NEWS ซึ่งประกอบธุรกิจใน 2 ช่องทีวีดิจิทัลคือ Spring new ออกอากาศหมายเลข 19 โดยให้เหตุผลว่าการคืนใบอนุญาตช่อง19 จะเน้นการให้บริการด้านนิวมีเดีย และดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์ ซึ่งมีสภาพคล่องมากกว่า ขณะที่ในส่วนของ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่องรายการ SPRING 26 ช่อง (หรือช่องเดิมคือ NOW 26 ) ได้ยื่นขอคืนใบอนุญาตโดยให้เหตุผลว่า บริษัทไม่ประสบผลสำเร็จในการทำคอนเทนต์ เนื่องจากตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมกว่า 2,405 ล้านบาท

โดยหลังจากที่ทางผู้บริหารช่องสถานีดิจิทัลได้ทำการยื่นเอกสารขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลต่อ กสทช.แล้ว หลังจากนี้จะต้องทำแผนยุติการออกอากาศ ตลอดจนแผนจ่ายเงินชดเชยพนักงานในการยกเลิกการจ้างงาน 60 วัน และในระหว่างนั้นจะต้องมีการนำเสนอให้ทางผู้ชมรายการในช่องนั้น ๆ รับทราบล่วงหน้าก่อนสถานียุติการออกอากาศเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

ทั้งนี้หลังจากที่ทาง กสทช. จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในคณะกรรมการ กสทช. อนุมัติเพื่ออนุมัติยุติการออกอากาศและคืนเงินเป็นเวลา 30-45 วัน โดยหากผู้ประกอบการที่ยื่นขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลต่อ กสทช.ไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกเหตุขอเพิกถอนได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...