xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. มอบน้ำดื่มบริการประชาชน "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เนื่องด้วยรัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 และได้เชิญชวนหน่วยงานและองค์กรของภาครัฐร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในการนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยนางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และผู้บริหาร ได้นำน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด มอบให้กับนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อสมทบกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐสำหรับบริการประชาชนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...