xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ถือหุ้นหนีประชุม บจ. / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็น เทศกาลจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทจดทะเบียน บางวันมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกว่า 100 บริษัท แต่มักเป็นการประชุมที่เงียบเหงา เพราะนักลงทุนร่วมประชุมน้อยมาก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดเพียงปีละ 1 ครั้ง และภายใน 1 ปี ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนได้ปีละ 1 ครั้ง

การประชุมผู้ถือหุ้นจึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่กลับไม่ให้ความสำคัญ

เทศกาลประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 เดือนเมษายนที่ผ่านมา ไม่แตกต่างจากปีก่อนๆ โดยมีผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมน้อยมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากบริษัทจดทะเบียนจัดการประชุมกระจุกตัว จนนักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่ในหลายบริษัท ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ทุกบริษัท และต้องเลือกว่า จะให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมกับบริษัทจดทะเบียนใด

ตลอดเดือนเมษายน มีบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีรวมทั้งสิ้นประมาณ 695 บริษัท และภายในสัปดาห์เดียว ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน มีการจัดประชุม 438 บริษัท โดยวันที่ 25 เมษายน เพียงวันเดียว จัดประชุมทั้งสิ้น 115 บริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจดทะเบียนมีค่าใช้จ่ายสูง ในการจัดเตรียมงานรองรับผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่า จะเดินทางเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าใด แต่ผู้จัดการประชุมต้องเผื่อขาดไว้ก่อน โดยสำรองห้องประชุม เตรียมที่นั่ง สั่งอาหารว่างจำนวนมากไว้รับรอง

บริษัทจดทะเบียนมักใช้บริการโรงแรมใจกลางเมืองเป็นสถานที่จัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น ต้องจ่ายค่าเช่าห้องประชุม ค่าอาหารว่าง ซึ่งอาจสูงเกิน 200 บาทต่อหัว

แต่ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมน้อยมาก ทำให้บริษัทจดทะเบียนต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด หรือ NOK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 9,248 ราย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 25 เมษายน เวลา 14.00 น. ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร เขตหลักสี่ กทม. โดยเตรียมสำรองที่นั่งและอาหารว่าง รองรับผู้ถือหุ้น จำนวน 300 คน มีค่าใช้จ่ายนับแสนบาท แต่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพียงประมาณ 10 คน

ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ถือหุ้น NOK ที่เข้าร่วมประชุมถัวเฉลี่ยต่อหัวประมาณ 1 หมื่นบาท

ถ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่อนุโลมให้บริษัทจดทะเบียน สามารถนำรายงานประจำปี ฉบับย่อลงในกระดาษเพียงไม่กี่แผ่น แจกผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แทนรายงานประจำปีฉบับจริงที่หนาปึก บริษัทจดทะเบียนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอีกมาก

เพราะการจัดทำรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์แบบ และจัดพิมพ์จำนวนมากเหมือน อาจมีต้นทุนนับสิบล้านบาท

รายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียน เคยจัดทำกันอย่างดี ใช้กระดาษมีคุณภาพ พิมพ์สี่สี และมีการออกแบบอย่างสวยหรู จนมีการจัดประกวดแข่งขันหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ชนะเลิศ จะได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

แต่ปัจจุบัน การประกวดแข่งขันรางวัลหนังสือรายงานประจำปีดีเด่นน่าจะยกเลิกไปแล้ว ไม่มีข่าวเอิกเกริกเหมือนอดีต เพราะ ก.ล.ต. ผ่อนปรนให้บริษัทจดทะเบียนใช้รายงานประจำปีฉบับย่อแจกผู้ถือหุ้นแทนได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทจดทะเบียน

แต่ถ้าผู้ถือหุ้นรายใดสนใจรายงานประจำปีฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอจากบริษัทจดทะเบียนเป็นรายกรณีได้

เทศกาลประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ผ่านไปแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศที่เหงาเหมือนทุกปี เพราะนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมน้อยมาก ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดี

เพราะการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นองค์ประกอบสำคัญในการลงทุน ผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนทุกคน ไม่ควรละทิ้งการมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง

ซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนไว้ แต่ไม่สนใจพบปะพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท ไม่ต้องการซักถามถึงการดำเนินงานหรือแนวโน้มผลประกอบการของบริษัท ไม่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

แต่ผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่ ละเลยหน้าที่การเป็นนักลงทุนที่ดีมา 44 ปีเต็มแล้ว และยังไม่มีใครหาทางแก้ได้กำลังโหลดความคิดเห็น...