xs
xsm
sm
md
lg

ธสน.ออกบอนด์ 30 ล้านเหรียญฯ หนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธสน. ออกพันธบัตรระดมทุน 30 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หนุนสินเชื่อโครงการพลังงานทดแทน กำหนดเงื่อนไขอายุพันธบัตรไว้ที่ 3 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR 3 เดือน โดยมี บ.ไดวา แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ รับหน้าที่เป็นอันเดอร์ไรท์เตอร์ "กรรมการผู้จัดการ ธสน." เผยวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Bond) เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขอๆ ธสน. และแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ตามมาตรฐานสากล

กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยต่อไปว่า จากปัญหาภาวะโลกร้อนและมลภาวะที่เกิดขึ้นในไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก การพัฒนาพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเริ่มทวีความสำคัญขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน มีบริษัทไทยจำนวนมากรุกขยายการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า ธสน. จึงได้พัฒนาพันธบัตรเพื่อโครงการพลังงานทดแทนขึ้น มีอายุ 3 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวสกุลดอลลาร์สหรัฐ LIBOR 3 เดือน โดยมีบริษัท ไดวา แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเดือน เม.ย. 62 โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งพลังงานจากน้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธสน. ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหลายโครงการที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 20.1 ถึง 1,285 เมกะวัตต์


กำลังโหลดความคิดเห็น...