xs
xsm
sm
md
lg

สรรพากรฝ่าทางตัน! ปัญหาดอกเบี้ยเงินฝาก จ่อคุยแบงก์พาณิชย์หาทางออก 23 เม.ย. นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร
"สรรพากร" เล็งหาทางออกร่วมกับธนาคารพาณิชย์ ในวันที่ 23 เมษายน 2562 นี้ ประเด็นดอกเบี้ยเงินฝาก เหตุประชาชนจำนวนมากกังวลผลกระทบต่อความเชื่อมั่นธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งวางแนวทางการรับแจ้งและจัดส่งข้อมูลของแบงก์พาณิชย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และหาข้อสรุปประชาชนที่ไม่พร้อมยินยอมเปิดเผยข้อมูลในการตรวจสอบ

เนื่องจากก่อนหน้าที่ที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศถึงสถาบันการเงินในการกำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนถึงเงื่อนไขด้านการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยเงื่อนไขใหม่กำหนดให้เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องไปแจ้งข้อมูลอนุมัติยินยอมให้สถาบันการเงินส่งต่อข้อมูลบัญชีดอกเบี้ยให้กรมสรรพากรรับทราบ หากไม่แล้วจะถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จำนวน 15% ทุกเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ทันที แม้ว่าจะมีจำนวนดอกเบี้ยรับไม่ถึง 20,000 บาทก็ตาม จากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อประชาชนจำนวนมาก และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาในหลายๆด้านซึ่งอาจลงผลต่อความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขึ้น โดยกระแสสังคมที่แพร่หลายมองว่านอกจากจะเป็นการเก็บภาษีเงินได้ประจำปีแล้ว ยังเป็นการเบียดบังดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้จากธนาคารและผลักภาระให้ประชาชนอีก ซึ่งส่วนมากมองว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกมานั้นไม่ชอบธรรม


โดยล่าสุด นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี และ โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ทางกรมสรรพากรเตรียมที่จะหาทางออกร่วมกันกับทางสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนสมาชิกธนาคารพาณิชย์ ในวันที่ 23 เมษายนนี้ เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันระหว่าง เจ้าของบัญชีเงินฝากยินยอมอนุมัติในการเปิดเผยข้อมูลบัญชีและดอกเบี้ยส่งต่อธนาคาร และวางรูปแบบการนำส่งข้อมูลของธนาคารในการรวบรวมข้อมูล และนำส่งกรมสรรพากรให้ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้เตรียมที่จะระดมความคิดในการแก้ปัญหาของลูกค้าธนาคารที่ไม่พร้อมยินยอมเปิดเผยข้อมูลในการตรวจสอบสามารถยอมรับเงื่อนไขตามที่ทางสรรพากรกำหนดได้

อย่างไรก็ดีในส่วนมุมมองของประชาชนที่มีต่อมาตรการดังกล่าวว่าจะทำให้เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จำนวนมาก ที่ไม่ได้เซ็นยินยอมจะต้องถูกหักภาษีเงินฝาก แม้มีดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาทก็ตาม เนื่องจากไม่ได้อนุมัติยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ ซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรเตรียมที่มีการหารือเพื่อดูว่าจะสามารถดูแล หรือกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบกับประชาชนผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างไรบ้าง


กำลังโหลดความคิดเห็น...