xs
xsm
sm
md
lg

โบรกเกอร์สมคบปั่นหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2535 มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและลงโทษในทางแพ่งคดีปั่นหุ้นมาแล้วหลายสิบคดี แต่ไม่เคยมีบริษัทโบรกเกอร์แห่งใด ติดร่างแหต้องร่วมรับผิดกับแก๊งปั่นหุ้น

ทั้งที่โบรกเกอร์มีส่วนสำคัญสนับสนุนพฤติกรรมการปั่นหุ้น ปล่อยให้ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะการสร้างภาพลวงตา และปล่อยวงเงินมาร์จิ้นหรือสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์

การปั่นหุ้น เกิดขึ้นโดยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหรือนักลงทุนขาใหญ่ และอาจร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทโบรกเกอร์ปล่อยปละละเลย หรือรู้เห็นเป็นใจ เพราะต้องการรายได้จากค่านายหน้าซื้อ

ก่อนจะเริ่มพฤติกรรมการปั่น แก๊งปั่นหุ้นต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ ขอเปิดบัญชี และต่อรองค่านายหน้าการซื้อขายหุ้น รวมทั้งขอสนับสนุนวงเงินมาร์จิ้น

เพราะการปั่นหุ้นต้องใช้เงินจำนวนมาก และแก๊งปั่นไม่มีวงเงินมากพอในการสร้างภาพลวงตา ในลักษณะโยนคำสั่งซื้อขายและไล่ราคาหุ้น

ทุกโบรกเกอร์ย่อมรู้พฤติกรรมลูกค้าในแต่ละรายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นนักลงทุนขาใหญ่หรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน รู้ว่าตั้งแต่ขอเปิดบัญชีแล้วว่า ลูกค้าขาใหญ่แต่ละรายมีพฤติกรรมอย่างไร และคำสั่งซื้อขายในลักษณะใด เข้าข่ายการสร้างราคาหุ้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้นักลงทุน

โบรกเกอร์ที่มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตระหนักในการปกป้องดูแลประชาชนผู้ลงทุน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว จะไม่สนใจลูกค้าที่มีพฤติกรรมปั่น ไม่ยอมให้ต่อรอง และไม่ยอมปล่อยมาร์จิ้น เพราะจะเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิด และสร้างความเสียหายให้นักลงทุน

แต่โบรกเกอร์ที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ ไม่คำนึงถึงความเสียหายของส่วนรวม ไม่มีข้อจำกัดในการรับลูกค้า แม้จะเป็นขาใหญ่ที่มีพฤติกรรมปั่นหุ้นก็ตาม โดยยินดีเปิดบัญชี พร้อมสนับสนุนการปล่อยมาร์จิ้น แกล้งทำเป็นไม่รับรู้ในการส่งผ่านคำสั่งซื้อขาย แม้จะเป็นคำสั่งซื้อขายที่ไม่ปกติ และอาจก่อความเสียหายให้ประชาชนผู้ลงทุนก็ตาม

การเป็นโบรกเกอร์ที่ดี ยืนหยัดในนโยบายไม่ต้อนรับลูกค้าเลว ไม่เปิดทางให้แก๊งปั่นหุ้นมาก่อพฤติกรรมผิดผ่านองค์กรตัวเอง มักเสียเปรียบในการแข่งขันกับโบรกเกอร์ที่ไร้สำนึก ซึ่งมองเรื่องผลประโยชน์เป็นใหญ่

สังคมจะบรรลัยก็ไม่ใส่ใจ ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้น

นักลงทุนขาใหญ่จะไม่ใช้บริการโบรกเกอร์ที่เข้มงวดในการรักษากฎกติกา ทำให้โบรกเกอร์ที่ดี สูญเสียโอกาสสร้างรายได้จากค่านายหน้า

และไม่มีหน่วยงานใด ยกย่องเกียรติคุณการเป็นโบรกเกอร์ที่ยึดมั่นในจริยธรรมและช่วยจรรโลงสังคมอีกด้วย

ขณะที่โบรกเกอร์ที่พร้อมเปิดไฟเขียวให้แก๊งปั่นหุ้น จะมีวอลุ่มการซื้อขายสูง มีรายได้จากค่านายหน้าจำนวนมาก

พฤติกรรมการปั่นหุ้น สามารถกำจัดหรือปราบปรามให้สิ้นซากได้ ถ้าโบรกเกอร์ทั้งระบบ มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ลงทุน ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องพฤติกรรม ตรวจสอบคำสั่งซื้อขาย และไม่ให้การสนับสนุนแก๊งขาใหญ่ในการกระทำความผิด

และโบรกเกอร์ใดเปิดไฟเขียว สมคบคิดกับแก๊งขาใหญ่ สนับสนุนการก่อพฤติกรรมปั่นหุ้น ถ้า ก.ล.ต. ตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเข้มงวด ดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด คดีปั่นหุ้นอาจสูญพันธุ์ในทันที

เมื่อโบรกเกอร์ไม่รู้เห็นเป็นใจ นักลงทุนขาใหญ่ไม่มีโอกาสปั่นหุ้นได้

ก.ล.ต.ต้องทบทวนแล้วว่า ที่ผ่านมา ทำไมโบรกเกอร์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบกับการปั่นหุ้น และคดีปั่นหุ้นแต่ละคดี โบรกเกอร์ที่ปล่อยให้ขาใหญ่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน หลุดรอดลอยนวลได้อย่างไรกำลังโหลดความคิดเห็น...