xs
xsm
sm
md
lg

"จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล "กู้เงินแบงก์กรุงไทย5.2พันล.ลุยไบโอคอมเพล็กซ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล " บริษัทร่วมทุนระหว่าง "เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น -โกลบอล กรีนเคมิคอล " กู้เงินจากแบงก์กรุงไทยวงเงิน 5,200 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ใน"โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์" เฟสแรก โรง ไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทยใน มูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท คาดก่อสร้างไตรมาสแรกปี 64

วันนี้ 27 มีนาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามในข้อตกลงขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ระหว่างบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) กับธนาคารกรุงไทย ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ในเฟสแรก
ทั้งนี้ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50 ต่อ 50 ระหว่าง บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ถือหุ้น 100% กับบริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็น ไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทยตามแนวนโยบาย Bioeconomy “โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแบงก์กรุงไทยในวงเงิน 5,200 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงหีบอ้อย โรงงานผลิตเอทานอล และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ชี้โครงการนี้ส่งผลดีต่อชาวไร่อ้อยหลายพันครัวเรือน จ้างงานนับพันอัตรา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมทั้งประเทศ เพราะสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  KTIS เปิดเผยว่า โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เป็นการผนึกจุดแข็งของผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม KTIS ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างอ้อย และกลุ่ม GGC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งนับได้ว่าโครงการนี้เป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนใกล้เคียงก็จะมีเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย
 
ทั้งนี้ อ้อยที่จะนำมาหีบเพื่อส่งน้ำอ้อยเข้าสู่โรงงานเอทานอลแห่งใหม่นี้ จะแยกจากอ้อยที่นำส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในกลุ่ม KTIS โดยจะมีพื้นที่ปลูกอ้อยของชาวไร่คู่สัญญาเพิ่มขึ้นประมาณ 240,000 ไร่ คาดว่าจะผลิตอ้อยได้ 2.4 ล้านตันต่อปี

นายประพันธ์กล่าวว่า การลงทุนในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เฟสแรก จะใช้เงินลงทุนรวมไม่เกิน7,500 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงาน 3 โรง ได้แก่ โรงหีบอ้อย กำลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน โรงผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 6 แสนลิตรต่อวัน และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง โดยแหล่งเงินทุนของโครงการนี้จะมาจากเงินทุนของผู้ถือหุ้นฝ่ายละไม่เกิน 1,300 ล้านบาท รวมเป็น 2,600 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
“โครงการนี้จะมีผลดีหลายประการต่อเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศชาติ ทั้งการเพิ่มรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยหลายพันครัวเรือน การจ้างงานในช่วงการก่อสร้างนับพันอัตรา โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2562 และดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564”
นายประพันธ์กล่าว และเสริมว่า สำหรับโครงการผลิตเอทานอลนี้ในระยะแรกจะจำหน่ายเอทานอลให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม แต่ในระยะที่ 2 จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในวงเงิน 10,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อนำเอทานอลที่ได้จากการลงทุนในเฟสแรกไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าในธุรกิจเคมีชีวภาพและ/หรือพลาสติกชีวภาพต่อไป
 
นายประพันธ์กล่าวด้วยว่า โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์มีประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทางเศรษฐกิจนั้นจะมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และแรงงานในพื้นที่ที่จะเข้ามาทำงานในโรงงาน ทำให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...