xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. คาด กม.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้ใน H1/62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. คาด กม.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้ใน H1/62 เอื้อระดมทุนนอกตลาดฯ พร้อมเปิดมุมมองหลากหลายของบอร์ด ตลท.

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทุกฝ่าย อาทิ กลุ่มบริษัทจดทะเบียน กลุ่มนักลงทุน และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีส่วนร่วมในการกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยสามารถเสนอชื่อมาให้ ก.ล.ต. แต่งตั้งได้ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการมีคุณภาพมากขึ้น และมีมุมมองที่หลากหลาย โดยเฉพาะในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การทำงาน

ขณะเดียวกัน ในอนาคตตลาดหลักทรัพย์อาจไม่ได้มีบทบาทดำเนินงานแบบศูนย์กลาง (centralized body) เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับใหม่ จะมีการแก้ไขให้เอื้อกับการทำธุรกรรมหรือการระดมทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ จากฉบับเดิมบังคับให้เกิดขึ้นเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเป็น “e-trading platform”

นอกจากนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่ จะกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) โดยให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

ด้านนายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. คาดว่า พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่จะประกาศบังคับใช้ได้ภายในครึ่งแรกของปี 62 จากนั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการสรรหาคณะกรรมการรูปแบบใหม่ภายในระยะเวลา 120 วัน

ทั้งนี้ หาก พ.ร.บ. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ก็จะมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามา เพื่อเป็นคณะกรรมการ ตลท. ตามข้อกำหนดใหม่ในสัดส่วน 4:6 (จากเดิม 5:5) หรือเป็นการสรรหาจากบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก (โบรกเกอร์) จำนวน 4 ราย และมาจากการแต่งตั้งของ ก.ล.ต. อีก 6 ราย ซึ่งจะมาจากการเสนอชื่อโดยองค์กรหรือสถาบันที่มีบทบาทต่อตลาดทุน หรือ stakesholder ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งหากเสร็จสิ้นกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตลท. ชุดใหม่ครบทั้งองค์ประกอบแล้ว ก็จะส่งผลให้กรรมการชุดเดิมสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งทันที (set zero)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตลท. ชุดใหม่จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี (จากเดิม 2 ปี) โดยเมื่อดำรงตำแหน่งไปถึงระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ก็จะต้องมีการจับสลาก เพื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการจำนวน 5 ราย เพื่อให้ผู้ถูกเสนอชื่อรายอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งเวียนกันให้เกิดความโปร่งใส โดยกระบวนการสรรหากรรมการใหม่เข้ามาแทน จะเป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้เหมือนการสรรหาในรอบแรก

“การเสนอชื่อจากคณะกรรมการจาก stakeholder เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสะท้อนว่า บอร์ดของตลาดเป็นคนที่มาจาก Public Interest Director เนื่องจากตลาดฯ ดูโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ จึงต้องมีคนที่มีมุมมองด้านประโยชน์ส่วนรวม” นายศักรินทร์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...