xs
xsm
sm
md
lg

“ดีโอดี ไบโอเทค” ดึง “เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)” ร่วม Strategic Partner ผลิตบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ดีโอดี ไบโอเทค” ลงนามความร่วมมือกับ “เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)” ร่วมเป็น Strategic partner ทางธุรกิจด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ผู้บริหารเชื่อ ได้ NPPG ผนึกกำลังสามารถลดต้นทุน ย่นระยะเวลาการได้รับสินค้ารวดเร็วขึ้น มั่นใจ ช่วยเสริมศักยภาพ ความแข็งแกร่งในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ดัน DOD ก้าวเป็นผู้นำอันดับ 1 การให้บริการครบวงจร แบบ One Stop Service Solution

จากกรณีที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ในรูปแบบการรับจ้างพัฒนาและผลิต (ODM) ที่ให้บริการครบวงจร (One Stop Service) และได้รับมาตรฐานระดับสากล เข้าซื้อกิจการ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด (PCCA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง และสกินแคร์ ในรูปแบบรับจ้างผลิต (OEM) แบบครบวงจร ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างรายได้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงไลน์ผลิตภัณฑ์เดิมของ DOD ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้หาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเข้ามารองรับการขยายด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้สอดรับกับดีมานความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible packaging) และขวดพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate Bottle) รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภค และบริโภคประเภทต่างๆ ให้กับบริษัทชั้นนำ ว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้ง DOD และ NPPG จะร่วมกันคิดค้น เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า และเหมาะสมกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสกินแคร์

เนื่องจากลูกค้า 2 กลุ่ม ของ DOD และ PCCA มีอัตราความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น ตามกลยุทธ์การขยายช่องทางการตลาดของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน NPPG ถือว่าเป็นผู้ผลิตด้านบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ในอุตสาหกรรม ดังนั้น เชื่อว่า การได้บริษัทดังกล่าวมาร่วมเป็น Strategic partner ทางธุรกิจในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และสกินแคร์ ให้กับ DOD จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งช่วยย่นระยะเวลาในการได้รับสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก NPPG มีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ในทุกๆ รูปแบบ

“การที่ DOD ได้พันธมิตรรายใหม่อย่าง NPPG เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย ในการเข้ามาช่วยออกแบบคิดค้น และผลิตบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายช่องทางการตลาด ทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสกินแคร์ เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์มีความหลากหลาย ซึ่ง NPPG จะเข้ามาช่วยเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับทาง DOD เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่รวดเร็วในการส่งมอบให้กับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ”

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า NPPG มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้นำด้าน การผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมั่นใจว่า การเข้ามาช่วยกันพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านการผลิต รวมถึงช่วยย่นระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้น ซึ่งการเข้ามาเสริมศักยภาพดังกล่าว จะเป็นการช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวเป็นผู้นำอันดับ 1 ของประเทศ ด้านการให้บริการครบวงจรแบบ One Stop Service Solution

เนื่องจาก DOD มีความแข็งแกร่งในการให้บริการลูกค้าตั้งแต่ให้คำแนะนำการผลิตการออกแบบสินค้า ขณะที่เรื่องบรรจุภัณฑ์ เราก็จะมีความหลากหลายมากขึ้น หลังจากที่ได้ NPPG เข้าเป็นพันธมิตรรายใหม่ ซึ่งก็จะทำให้จากนี้ต่อไป DOD จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้หาช่องทางการตลาด เพื่อขยายช่องทางการขายให้กับกลุ่มลูกค้า

โดยจะเห็นได้จากการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วิตามิน, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย, ยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ และเครื่องสําอาง ผ่านช่องทางการจําหน่าย TV shopping ของ CNR MALL ช่องสถานีโทรทัศน์ CCTV ในช่วงที่ผ่านมา ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการให้บริการที่ครบวงจร ของ DOD ได้อย่างชัดเจน

“หลังจากแตกไลน์ธุรกิจเพิ่มในกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง และสกินแคร์ จากฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เดิม รวมทั้งการขยายช่องทางการขายในประเทศ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ (Convenience store) และการขยายช่องทางการตลาดในประเทศจีน ยิ่งทำให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ DOD ต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ดังนั้น เชื่อว่า หลังจากที่ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการมีพันธมิตรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง ก็ยิ่งส่งผลในเชิงบวกให้กับบริษัทฯ ในอนาคตมากยิ่งขึ้น” นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...