xs
xsm
sm
md
lg

DRT พลิกเกมรับมือต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น มุ่งบริการและบริหารจัดการหวังรักษากำไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ผลิตภัณฑ์ตราเพชร” ประเมินตลาดวัสดุก่อสร้างปีหมู มุ่งชูการให้บริการ และคุณภาพสินค้า แทนการแข่งขันสงครามราคาและการทำโปรโมชันส่งเสริมการขาย หลังต้นทุนวัตถุดิบผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ด้านผู้บริหารลั่น รักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นปีนี้อยู่ระดับ 25-27%

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT กล่าวว่า บริษัทฯ ประเมินสถานการณ์ตลาดวัสดุก่อสร้างในปี 2562 จะหันมาแข่งขันกันในด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านการให้บริการ (Service) และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product) แทนการใช้กลยุทธ์ราคาสินค้าหรือทำโปรโมชันส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบหลายรายการปรับเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการไม่อยากปรับราคาสินค้า เพราะจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขัน ในภาวะที่ตลาดวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

เนื่องจากการดำเนินนโยบายของภาครัฐที่เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง เพื่อสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และนโยบายการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง เพื่อรองรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ตลาดวัสดุก่อสร้างในปีนี้น่าจะคึกคักขึ้น แต่สิ่งที่ท้าทาย คือ การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการปรับขึ้นราคาสินค้า ที่จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันในการทำตลาด ดังนั้น นอกจากผู้ประกอบการจะหันมาลดการแข่งขันด้านสงครามราคาแล้ว ประเมินว่าจะหันมามุ่งเน้นงานด้านบริการควบคู่กับการชูคุณภาพสินค้ามาเป็นแนวทางการทำตลาด เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ” นายสาธิต กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเสริมความแข็งแกร่งด้านงานด้านบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมช่างให้บริการติดตั้งระบบหลังคาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงวางแผนบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับ 25-27% พร้อมทั้งสื่อสารการตลาดภายใต้แนวคิด “สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง” จากผลิตภัณฑ์ “ตราเพชร” ที่มีความหลากหลายสามารถใช้ก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง.


กำลังโหลดความคิดเห็น...