xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.งัดที่สถานีขอนแก่นผุดฮับอีสาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รฟท.งัดที่ดินกว่า 108 ไร่รอบสถานีขอนแก่ ผุดโครงการมิกส์ยูสมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทหวังสร้างฮับอีสาน พร้อมทำ Market Sounding ด้านเอกชนแนะผุดศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล ดึงกำลังซื้อจากคนต่างจังหวัด ประเทศเพื่อนบ้าน

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีแผนนำที่ดินที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มรายได้จากค่าเช่าที่ดิน โดยมีพื้นที่ย่าน ‘สถานีขอนแก่น’ เนื่อที่ 108.5 ไร่ เป็นหนึ่งในที่ดินที่มีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่นและยังเชื่อมกับไฮสปีด ไทยจีน เส้นทางโคราช -หนองคาย ซึ่งรฟท.ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นที่ปรึกษางานวิจัยฯ และจัดงานสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ต่อโครงการดังกล่าว

โดยกำหนดพื้นที่พัฒนาออกเป็น 5 โซนได้แก่ โซน B ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน อาคารรองรับผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน พื้นที่ 16.2 ไร่, โซน C พื้นที่ 16.5 ไร่ และโซน D พื้นที่ 10 ไร่ ประกอบด้วย โรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า, โซน E พื้นที่สวนสนุกและพื้นที่สนทนาการ จำนวน 58.6 ไร่ และโซน F อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของพนักงานการรถไฟ จำนวน 8 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นจากนักลงทุน เพื่อนำข้อมูลกลับมาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการนักลงทุน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมประมาณ 5,000-8,000 ล้านบาท ระยะเวลาเช่า 30-50 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรฟท. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นจากนักลงทุน หรือ Market Sounding หลังจากนี้นิด้าจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปไปยังรฟท.อีกครั้ง ซึ่งคาดว่า รฟท จะสรุปแผนพัฒนาพื้นที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติได้อย่างเร็วที่สุด ภายใน 18 เดือน

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวยังมีศักยภาพน้อย โดยมีจุดด้อย อาทิ 1. ไม่ติดถนนใหญ่หรือถนนมิตรภาพ แต่ติดถนนซอย หากต้องให้มีศักยภาพมากขึ้น ควรซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อให้มีทางออกติดถนนมิตรภาพ, 2.สีผังเมืองยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผังเมืองในปัจจุบันเป็นสีขาวและใกล้หมดอายุ หากมีการจัดทำสีผังเมืองใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

3.ความสูงของอาคารที่จะสามารถพัฒนาได้ยังไม่ชัดเจน 4.ควรเพิ่มการลงทุนศูนย์ธุรกิจ เศรษฐกิจ ศูนย์การเรียนรู้ หรืออื่นๆที่จะสามารถดึงคนจากจังหวัดข้างเคียงหรือจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการ และการนำพื้นกว่า 58.6 ไร่ซึ่งถือเป็นเฟสใหญ่ที่สุดมาทำสวนสนุกอาจจะไม่คุ้มค่า และ 5.ไม่ควรกำหนดให้พัฒนาตามมาสเตอร์แพลน แต่ควรกำหนดการลงทุนแบบหลวมๆเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ของการ รฟท.ควรมีการลงทุนพื้นที่เชิงสังคมควบคู่กับพื้นที่เชิงพาณิชย์ การลงทุนจะต้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจรอบด้านทั้งจังหวัดข้างเคียงและประเทศเพื่อบ้าน นอกนี้ควรพัฒนาโครงการที่สามารถดึงผู้ใช้บริการจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การแพทย์ ศูนย์สุขภาพ ซึ่งไทยถือว่ามีชื่อเสียงในด้านนี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ออกมารองรับได้เป็นอย่างดี ควรจัดโซนที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยในเมือง


กำลังโหลดความคิดเห็น...