xs
xsm
sm
md
lg

ดิจิทัล เวนเจอร์ส จับมือ “มช.” สนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ดิจิทัล เวนเจอร์ส” จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เร่งพัฒนาความสามารถนักศึกษาตอบโจทย์การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา อันเป็นปัจจัยพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเชิงลึก พร้อมที่จะรองรับความท้าทายต่างๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ การร่วมมือกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 3 ส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคธุรกิจ (บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด) และนักศึกษา (จากวิทยาลัยฯ)

โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการในต่างๆ ทั้งด้านเงินทุน การร่วมออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นที่ปรึกษาพร้อมกับจัดสรรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทตลอดระเวลา 1 ปีเต็ม เพื่อให้น้องนักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์และเรียนรู้การทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หากนักศึกษาในโครงการผ่านเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาจะได้รับข้อเสนอให้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต่อไป ระยะเวลาของโครงการออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้

1.Pre-Bootcamp & Matching (แผนการจับคู่ตำแหน่งงาน) : สิงหาคม-ธันวาคม 2561

2.Bootcamp (แผนการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ) : มกราคม-เมษายน 2562

3.Work Integrated Learning (การปฏิบัติงานที่บริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด) : พฤษภาคม 2562-เมษายน 2563

“ในอนาคต บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเปิดรับความร่วมมือในลักษณะนี้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะแรงงาน และมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกดิจิทัลต่อไป” นายอรพงศ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...