xs
xsm
sm
md
lg

สิงห์ เอสเตท เทงบลงทุน ทรัสต์ “SPRIME” เช่าตึกซันฯ ยาว 30 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สิงห์ เอสเตท เปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี วงเงินลงทุนไม่เกิน 5,717.5 ล้านบาท ชี้ทำเลทองใกล้ห้าแยกลาดพร้าว จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน ย่านธุรกิจ แหล่งค้าปลีก และโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำ

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME) ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่สำนักงาน, พื้นที่ห้องประชุม, สถานออกกำลังกาย, พื้นที่ส่วนกลาง, ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี และลงทุนในกรรมสิทธิสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของอาคารซันทาวเวอร์ส จากบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. สิงห์ เอสเตท

อาคารซันทาวเวอร์ส เป็นสำนักงานให้เช่าที่มีความโดดเด่นในด้าน Location ที่เอื้อต่อการเดินทางสะดวกสบาย ตั้งอยู่ในทำเลใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งในอนาคตจะเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์รวมการคมนาคมระบบรางของอาเซียน นอกจากนี้ ยังอยู่ใกล้กับอาคารซัน พลาซ่า ของบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นศูนย์ค้าปลีก และศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่ได้รับความนิยมจากคนทำงาน และประชาชนในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย

“สิงห์ เอสเตท ได้จัดตั้งทรัสต์กองแรกขึ้นเพื่อเข้าลงทุนในอาคารซันทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นสำนักงานให้เช่าคุณภาพสูงตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ที่ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กลุ่มสิงห์ เอสเตท ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบลักชัวรีมิกซ์ยูสชั้นนำในย่านอโศกอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อกองทรัสต์ที่มีโอกาสเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต” นายนริศ กล่าว

ขณะที่นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตัวแทนบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า อาคารซันทาวเวอร์ส ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณกว่า 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 อาคาร อาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยมีพื้นที่ส่วนฐานรากของทั้ง 2 อาคารเชื่อมต่อกัน มีพื้นที่ใช้สอยที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 118,828 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิรวมประมาณ 62,850 ตารางเมตร และส่วนพื้นที่ห้องประชุมอีก 944 ตารางเมตร ซึ่งตัวอาคารได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีส่งผลให้ผู้เช่าเกิดความเชื่อมั่น

โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาคารซันทาวเวอร์สมีอัตราการเช่าพื้นที่ 95.1% และอัตราค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 572 บาทต่อ ตร.ม. ต่อเดือน จากผู้เช่าทั้งหมด 62 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในไทย และต่างประเทศ ที่มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจการเงินการลงทุนและประกันภัย อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จึงช่วยกระจายความเสี่ยงด้านกลุ่มธุรกิจของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี

ด้านนายเกตุกร เขมธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ SPRIME มีความแข็งแกร่ง ซึ่งสินทรัพย์ที่ทรัสต์ SPRIME เข้าลงทุนครั้งแรกถือว่ามีคุณภาพสูง เห็นได้จากการที่อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกปีในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2558-2560) และยังอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวก โดยอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและโครงการรถไฟฟ้าหลายสาย ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถือเป็นทำเลที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในอนาคต

ส่วนนายเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า การเข้าลงทุนครั้งแรกของทรัสต์ SPRIME จะมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,717.5 ล้านบาท โดยจะมาจากเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,350 ล้านบาท และเสนอขายหน่วยทรัสต์อีกไม่เกิน 4,467 ล้านบาท ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท หรือคิดเป็นไม่เกิน 446.75 ล้านหน่วย โดยกลุ่มสิงห์ เอสเตท และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความต้องการจะเข้าลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังได้แต่งตั้งบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัดในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท ที่มีประสบการณ์บริหารอาคารสำนักงานให้เช่าของกลุ่มสิงห์ เอสเตท เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการบริหารอาคารและผลการดำเนินงานของทรัพย์สินในอนาคตที่จะสามารถรักษาอัตราผู้เช่าและค่าเช่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์


กำลังโหลดความคิดเห็น...