xs
xsm
sm
md
lg

“อมตะ-อีสท์ วอเตอร์” เซ็นสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม รับอานิสงส์ EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) EASTW ในสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมสำหรับรองรับการเติบโตของกลุ่มนักลงทุนภายในนิคมอุตสาหกรรม ในอนาคต

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การลงนามระหว่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด และ อีสท์ วอเตอร์ในครั้งนี้ เป็นการลงนามภายใต้อายุสัญญาการซื้อ-ขาย น้ำอุตสาหกรรมระยะยาว 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ การจัดซื้อน้ำจากอีสท์ วอเตอร์ ยังช่วยลดต้นทุนด้านการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำดิบ และระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่อมตะอีกด้วย

“ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีผู้ประกอบการโรงงานเปิดดำเนินการแล้วกว่า 300 โรงงาน ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำอยู่ที่ 65,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจากแผนงานการพัฒนาและขายที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ยังคงมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและทยอยเปิดดำเนินการ อมตะจึงมีการคาดการณ์สถานการณ์การใช้น้ำในอนาคตตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตดังกล่าวอีสท์ วอเตอร์ จะดำเนินการจัดส่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ในปริมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าภายในนิคมฯ” นายวิบูลย์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อีสท์ วอเตอร์ จะเริ่มดำเนินการวางท่อและระบบส่งน้ำเข้าสู่บ่อกักเก็บน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ในต้นปี 2562 และเริ่มจ่ายน้ำให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ด้วยระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวมที่มีกำลังการผลิตรวมถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำภายในอมตะซิตี้ ระยอง มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต

ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW เปิดเผยว่า โครงการซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เป็นการบริหารจัดการน้ำที่เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ อันเป็นจุดแข็งของอีสท์ วอเตอร์ และจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จากการขยายพื้นที่นิคมฯ เพื่อรองรับลูกค้ารายใหม่ และมีแผนขยายกำลังการผลิตน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น อีสท์ วอเตอร์ จึงให้บริการน้ำอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ และยั่งยืน โดยจะเน้นการให้บริการวางระบบน้ำอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

“อีสท์ วอเตอร์ พร้อมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด และเดินหน้ารุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการลูกค้าตามความต้องการอย่างมืออาชีพ มั่นใจได้ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง ได้เป็นอย่างดี” นายจิรายุทธ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...