xs
xsm
sm
md
lg

“รพี” คาดคลังได้ข้อสรุปเกณฑ์ ICO portal & กระดานเทรด ก่อนสิ้นปี 61

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เลขาธิการ ก.ล.ต. เผยหารือร่วมกระทรวงการคลัง คาดกำหนดเกณฑ์มาตรการ ICO portal, Exhange และ Dealer ได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมก่อนสิ้นปีนี้ แนะนักลงทุนพิจารณาลงทุน ICO ชี้ที่ผ่านมีความเสี่ยงสูง ล้มเหลวเกิน 90% นักลงทุนโดนหลอกต้มตุ๋นตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงเกณฑ์ข้อกำหนดในการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัล หรือ cryptocurrency ในรูปแบบดิจิทัล โทเคนของไทย ซึ่งอยู่ในกระบวนการกำหนดเกณฑ์พิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่า กระทรวงการคลัง จะอนุมัติให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตสามารถประกอบธุรกิจ ICO portal, Exhange และ Dealer สามารถแล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2561

“หากกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้วเสร็จ จะสามารถอนุมัติให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถระดมทุนผ่าน ICO ได้ ส่วนผู้ประกอบการกระดาน Exchange อยู่ก่อนแล้ว ต้องยื่นขอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อนตามกระบวนการด้วยเช่นกัน ซึ่งกระดานเทรดที่ได้ยื่นข้อได้มีการประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้”

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล Cryptocurrency หรือ ICO จากที่ผ่านมา แม้มีโอกาสได้ผลตอบแทนในระดับสูง แต่ก็มีความผันผวนสูงด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากส่วนมากเป็นการระดมทุนสำหรับโครงการในอนาคต ซึ่งไม่มี track record อีกทั้งเป็นการระดมทุนจากบริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา ล้มเหลวมากกว่า 90% ซึ่งมีนักลงทุนที่โดนหลอกลวงเข้าไปตกเป็นเหยื่อ สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หลังประกาศการระดมทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ ICO

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. มองว่า การลงทุนในกองทุนรวม เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพจากผู้จัดการกองทุน รวมไปถึงมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสมอยู่สม่ำเสมอ


กำลังโหลดความคิดเห็น...