xs
xsm
sm
md
lg

PTTEP กำไรสุทธิงวด 9 เดือน 2.7 หมื่นล้าน-เพิ่มขึ้นกว่า 145%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม โชว์ผลงานงวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 2.7 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 6.57 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท หรือ 145% เหตุจากปีก่อนรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ 558 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยกำไรสุทธิรวม 10,401.18 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.50 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 8,681.60 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 2.42 บาท

ขณะที่งวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 27,372.17 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 6.57 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่กำไรสุทธิ 11,138.16 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.26 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 16,234.01 ล้านบาท คิดเป็น 145.75%

โดย บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างงวด 9 เดือนของปี 2561 เทียบกับปี 2560 ว่า ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยกำไรสุทธิ 851 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 546 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่า 100% จากปีก่อนมีกำไรสุทธิ 305 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 932 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านกำไรจากการดำเนินงานปกติ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2561 จำนวน 932 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 596 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหลักจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 713 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกช ที่มีการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม รวมถึงโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการเอส 1 ที่มีหลุมพัฒนาและแท่นหลุมผลิตเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหลักจากกำไรปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ค่าภาคหลวง และค่าตอบแทนสำหรับปิโตรเลียม เพิ่มขึ้น 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามรายได้จากการขายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 จำนวน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับงวด 9 เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน 2560 ที่มีขาดทุน 291 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สาเหตุหลักจากปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ 558 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...