xs
xsm
sm
md
lg

เอแอลทีฯ ลุยซื้อหุ้น “สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย)”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เอแอลที เทเลคอม” เดินหน้าซื้อหุ้น “สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย)” ผู้ให้บริการด้านซอฟแวร์ จำนวน 250,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 20 บาท เพื่อต่อยอดธุรกิจไปสู่ BIG DATA ANALYTIC หนุนการเติบโตในอนาคต

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SWT) จำนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 25% ส่งผลให้บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายขยายธุรกิจให้บริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น และเพื่อต่อยอดแผนธุรกิจของบริษัทในการพัฒนาไปสู่ BIG DATA ANALYTIC โดยบริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด และมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งทั้งหมดได้ชำระมูลค่าเต็มแล้ว

ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทมีโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยส่วนงานกลุ่มที่ 1 ระบบ AMI, MWM และ IT Integration มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ร่วมด้วยบริษัท ITRON ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าระดับโลก เข้าร่วมรับงานในนามกลุ่มกิจการค้าร่วม A.I.

“อีกทั้งโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีความทันสมัย และเข้ามาช่วยปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของคนในพื้นที่ ด้วยระบบระบบมิเตอร์อัตโนมัติ ซึ่งจะมีการประมวลและวิเคราะห์ผลออกมาตามการใช้งานจริง ทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการไฟฟ้า ได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับภาระกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน” นางปรีญาภรณ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...