xs
xsm
sm
md
lg

ใครจะถมเงินใส่ NEWS / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การขายหุ้น บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ลูกของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เจ้าของสัมปทานทีวีดิจิทัลช่องสปริงนิวส์ ให้กับบริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD วงเงิน 949.22 ล้านบาท เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จนวาระการเพิ่มทุน NEWS ซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่า ไม่ได้ถูกพูดถึงนัก

การขาย “สปริงนิวส์” เป็นทางออกในการปลดเปลื้องภาระของ NEWS ซี่งไม่อาจแบกรับรายจ่ายทีวีดิจิทัลช่องนี้ได้ จำเป็นต้องตัดขายทิ้ง เพื่อความอยู่รอด


แต่การเพิ่มทุน เป็นแนวทางให้ NEWS ได้อยู่อย่างสบาย เพราะจะมีเงินก้อนโตอีกประมาณ 678 ล้านบาท เข้ามาให้ผู้บริหารบริษัทนำไปจับจ่ายอย่างคล่องตัวอีกพักใหญ่


คณะกรรมการ NEWS นอกจากมีมติขาย "สปริงนิวส์" แล้ว ยังมีมติเพิ่มทุนอีกจำนวน 67,887.51 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท โดยจะนำหุ้นใหม่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1 สตางค์ โดยมีเป้าหมายระดมทุนอีก 678.87 ล้านบาท ทั้งที่เดือนธันวาคมปี 2560 เพิ่งเพิ่มทุนไปหยก ๆ


กลางปี 2560 คณะกรรมการ NEWS มีมติ ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ นำเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.3 สตางค์ พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ หรือวอแรนต์ ในสัดส่วน 5 หุ้นใหม่ต่อ 2 วอแรนต์ โดยเสนอขายในเดือนธันวาคม 2560


การนำหุ้นใหม่จำนวน 157,300 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนั้น มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อเพียง 36,426.75 ล้านหุ้น หรือประมาณ 20% ของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ระดมเงิน 473.54 ล้านบาท โดยมีหุ้นเหลือขาย 120,873.75 ล้านหุ้น


การเพิ่มทุนครั้งนั้น เชื่อว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่เกือบทั้งหมดสละสิทธิการจองซื้อ ปล่อยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยบางส่วนเป็นผู้เสียสละ ควักเงินใส่ และต้องบาดเจ็บตาม ๆ กัน เพราะราคาหุ้น NEWS ทรุดลงมาเหลือเพียง 1 สตางค์


แม้จะขึ้นไปยืนระดับ 2 สตาค์ระหว่างชั่วโมงซื้อขาย แต่เกิดจากนักลงทุนที่ไม่ธรรมดาเข้ามาลากราคา โดยที่นักลงทุนเสนอขายราคา 2 สตางค์คิวยาวเหยียด แต่ไม่มีกำลังซื้อเข้ามาจริง


การเพิ่มทุนครั้งใหม่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรสละสิทธิจองซื้อหรือไม่ แทบไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิด


เพราะถ้าดูจากพฤติกรรมการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ในอดีต พิจารณาจากผลประกอบการย้อนหลัง และดูจากชะตากรรมของบริษัทในกลุ่มเดียวกันเป็นองค์ประกอบ คงตัดสินใจได้ทันทีว่า ควรเติมเงินเข้าไปอีกหรือไม่


NEWS เป็นอีกบริษัท ฯ ที่เพิ่มทุนถี่ยิบ โดยปี 2557 เพิ่มทุนถึง 11 ครั้ง ปี 2558 เพิ่มทุน 1 ครั้ง และปี 2560 ก็เพิ่มทุนอีก 1 ครั้ง โดยสูบเงินจากนักลงทุนไปแล้ว แต่ผลประกอบการกลับไม่ดีขึ้น ยังคงขาดทุนต่อเนื่อง ยอดรายได้ไม่สมดุลกับทุนจดทะเบียน เพราะมีรายได้รวมแต่ละปีไม่กี่ร้อยล้านบาท แต่มีทุนจดทะเบียนกว่า 6.7 หมื่นล้านบาท


และถ้าดูจากพฤติกรรมบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเดียวกันคือ บริษัท โพลารีส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR ยิ่งเห็นชะตากรรมของผู้ถือหุ้นที่ใส่เงินเพิ่มทุนบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้


POLAR เป็นบริษัทที่ร่วมกับ NEWS เทกโอเวอร์ อย่างไม่เป็นมิตร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG

ปี 2557 หุ้น POLAR เพิ่มทุนจำนวน 8 ครั้ง ปี 2558 เพิ่มทุนอีก 3 ครั้ง ระดมทุนไปมากมาย แต่ไม่รู้เงินหายไปไหน เพราะหลังเพิ่มทุนไม่นาน บริษัทกลับประสบปัญหาฐานะทางการเงิน หนี้สินล้นพ้นตัว จนต้องขอเข้าฟื้นฟูกิจการ ขณะที่กรรมการบริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถูกกล่าวโทษในความผิดสร้างหนี้เทียม ลงข้อความอันเป็นเท็จ


POLAR กับ NEWS มีพฤติกรรมไม่ได้แตกต่างกัน โดยเพิ่มทุนถี่ เงินที่ได้มาจากถูกนำไปซื้อทรัพย์สินหรือขยายการลงทุน แต่ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง


ผู้บริหาร POLAR ตอนนี้รอการชดใช้ความผิด ส่วน NEWS ยังไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นรายย่อย NEWS จำนวน 9,487 ราย ต้องคิดให้ดี จะใส่เงินเพิ่มทุนหรือไม่ เพราะแม้หุ้นใหม่จะขายราคาต่ำมากคือ 1 สตางค์ แต่ 1 สตางค์ก็ยังเสี่ยง ถ้าเงินที่ฝ่ายบริหารบริษัทระดมเข้าไป ไม่สามารถนำไปสร้างผลตอบแทนได้ เหมือนการเพิ่มทุนกว่าสิบรอบที่ผ่านมา


ผู้ถือหุ้นที่คิด จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยหวังว่า เมื่อหุ้นเข้าซื้อขาย จะขายในราคา 2 สตางค์นั้น ต้องคิดใหม่ อย่ามองโลกดีเกินไป เพราะทุกวันนี้ มีผู้ถือหุ้นรอขายหุ้น NEWS ที่ 2 สตางค์คิวยาวเหยียด แต่ไม่รู้จะขายใคร และมั่นใจหรือไม่ว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อย จะไม่หลวมตัวเติมเงินเข้าไปใน NEWS เพียงฝ่ายเดียว โดยผู้ถือหุ้นใหญ่พากันสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เหมือนคราวก่อน


ฝ่ายบริหาร NEWS รับประกันได้หรือไม่ว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ว่าจะนายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ซึ่งถือหุ้น 22.80 % ขอทุนจดทะเบียน นางสาวกาญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ นางสาวกิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม หรือนายภควันต์ วงษ์โอภาษี จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนกันอย่างครบถ้วน


ถ้าไม่มีหลักประกันว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน อาจเป็นแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟ เหมือนการเพิ่มทุนรอบก่อน ๆ

(สั่งจองหนังสือ “หุ้นวายร้าย” ราคาเล่มละ 190 บาท จากราคาเต็ม 240 บาท โทร. 0-2629-2700 , 08-2782-8353 , 08-2782-8356 )

(สั่งจองหนังสือ “หุ้นวายร้าย” ราคาเล่มละ 190 บาท จากราคาเต็ม 240 บาท โทร. 0-2629-2700 , 08-2782-8353 , 08-2782-8356 )


กำลังโหลดความคิดเห็น