xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดคลัง แจงโครงการคืน VAT ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เป็นโครงการชั่วคราว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปลัดคลัง แจงโครงการคืน VAT ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เป็นโครงการชั่วคราว คาดเริ่ม พ.ย. 61-เม.ย. 62 สำหรับวงเงินคืนภาษีสูงสุดไม่เกินรายละ 500 บาทต่อเดือน โดยคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเงินในส่วนที่ประชาชนเติมเข้าไปในบัตรเอง และเงินสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าไม่ได้เป็นโครงการถาวร หรือโครงการระยะยาว โดยจะดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือนเท่านั้น คือ เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 61-เม.ย. 62 เพราะอาจติดช่วงเลือกตั้ง ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ ดังนั้น ระยะเวลาดำเนินโครงการคืนภาษีแวตจึงต้องอยู่ภายในกรอบดังกล่าวด้วย

สำหรับวงเงินคืนภาษีสูงสุดไม่เกินรายละ 500 บาทต่อเดือน โดยคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเงินในส่วนที่ประชาชนเติมเข้าไปในบัตรเอง และเงินสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล อาทิ เงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เงินค่าฝึกอบรมอาชีพ และเงินสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งหลังจากนั้น จะคำนวณออกมาเป็นเงินภาษีที่เจ้าของบัตรจะได้รับคืนต่อไป

“รัฐบาลมองว่า โครงการนี้เป็นสิ่งที่ดี เป็นการมอบสวัสดิการและความช่วยเหลือให้กับคนรายได้น้อย โดยวงเงินที่ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 3 พันล้านบาทนั้น ไม่ได้มาจากงบประมาณหรือภาษีแน่นอน โดยจะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก...” นายประสงค์ กล่าว

สำหรับภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 61 นั้น นายประสงค์ คาดว่าจะทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย โดยเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 2.9 ล้านล้านบาท โดยการจัดเก็บภาษีปีนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ทั้งหมด และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปี 63


กำลังโหลดความคิดเห็น...