xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.แขวน SP-NP หลักทรัพย์ฯ “ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP “ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง” ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 3 ก.ย.61 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนมีเวลาพิจารณา หลังนำส่งงบการเงินงวดสิ้นปี 60 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 4 กันยายน 2561 จนกว่า STHAI จะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไข หรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. แจ้งว่า ตลท. ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ของบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) หรือ STHAI รอบเช้าวันที่ 3 ก.ย.61 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ เป็นผลจาก STHAI ได้นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของ STHAI ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างระมัดระวัง และขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 4 กันยายน 2561 จนกว่า STHAI จะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงินโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP และ NC (Non-Compliance) สั่งห้ามการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของ STHAI ต่อไป เนื่องจาก STHAI อยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) และยังไม่ได้นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบ 6 เดือนแรกของปี 2561


กำลังโหลดความคิดเห็น...