xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.จัดประชุม GMS Focus พัฒนาการเติบโตตลาดทุนภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Focus) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์จากกัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่า เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุนในภูมิภาค ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม GMS Focus อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเวทีในการหารือความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุน GMS อีกทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งของตลาดทุนแต่ละประเทศ และภูมิภาค ซึ่งในปีนี้ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่มีการออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ใน CLMV เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมให้ข้อมูลและมุมมองของสถาบันตัวกลางต่อการพัฒนาตลาดทุนใน GMS และโอกาสการเติบโตของตลาดทุนจากผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด

“การประชุมครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมนำเสนอรายละเอียดของการระดมทุน Thailand Future Fund ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศจากผลการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แต่ละประเทศใน GMS และเป็นโอกาสดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนของทั้งภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในการระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ” นายภากร กล่าว

ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ที่ประชุม GMS Focus ได้หารือในหัวข้อที่สำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค เช่น การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุน การกำกับดูแลกิจการ การยกระดับมาตรฐานการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน การสร้างโอกาสการระดมทุน การเชื่อมโยงการลงทุนข้ามตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการชำระราคาในระดับภูมิภาค การสร้างฐานผู้ลงทุนสถาบัน และการพัฒนาตลาดทุนภูมิภาคผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี 2561 มีผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่า เข้าร่วมการประชุมรวม 13 ราย และจะเข้าร่วมงาน “Thailand Focus 2018” เพื่อรับฟังแผนยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศไทย ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ด้วย

สำหรับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ GMS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/gms_exchanges โดยเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูล รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ และราคาหุ้นอ้างอิงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ GMS


กำลังโหลดความคิดเห็น...