xs
xsm
sm
md
lg

เยาวชนจาก “เตรียมอุดมศึกษา” คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“เชษฐพันธุ์ ใจเปี่ยม” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงินส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร องค์กรภาครัฐ และเอกชนต่างๆ จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาเยาวชนก้าวสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้ สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 5,189 คน จากสถานศึกษา 1,165 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากการพัฒนามาตรฐานการแข่งขันอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินผ่านการเสวนาความรู้ให้แก่ครู และผู้ปกครอง รวมทั้งนิทรรศการจาก “INVESTORY” และนิทรรศการ “10 ปีเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ” เพื่อนำเสนอพัฒนาการสำคัญของโครงการและตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นผลผลิตแห่งความสำเร็จของโครงการ นับได้ว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และวางรากฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนไทย อันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

เยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้แก่

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.กัลยกร ศรีสุกใส จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.ไอริณ อินทรทัตจากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ณภัทร เปรี้ยวประสิทธิ์ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายเชษฐพันธุ์ ใจเปี่ยม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ในระดับมัธยมศึกษา

พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมสนับสนุน

โดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40,000 คน จากสถานศึกษากว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศ

อีกทั้งในปีนี้ยังมีการจัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคมนี้ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขัน และสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับอุดมศึกษาได้ที่ www.set.or.th/phetecon หรือสอบถาม SET Contact Center 0-2009-9999


กำลังโหลดความคิดเห็น...