xs
xsm
sm
md
lg

กรรมการฝ่ายเทพใน IFEC / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กว่า 1 ปีแล้วที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ถูกปกคลุมด้วยข่าวร้าย ๆ เพิ่งจะ มีเรื่องดี ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีกำลังใจขึ้นมาบ้าง เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องดีที่เกิดขึ้นคือ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ IFECซึ่งนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ฯ ผลักดันเข้ามารับตำแหน่ง ประกาศจุดยืน ขออยู่เคียงข้างผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ และเตรียมเปิดเผยความไม่โปร่งใส การบริหารงานบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้IFEC อยู่ระหว่างการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่ง โดยคณะกรรมการบริษัทขอเลื่อนแจ้งการจัดประชุมผู้ถือหุ้นไปอีก 15 วัน และจะครบกำหนดในวันที่ 20 มีนาคมนี้

นับตั้งแต่หุ้น IFEC ถูกขึ้นเครื่องหมายเอสพี พักการซื้อขายเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 การบริหารงานภายในบริษัทตกอยู่ในความเงียบ ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ได้ และไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคืนอำนาจให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันกำหนดแนวทางฟื้นฟูการดำเนินงาน

แต่ พล.ต.บุญเลิศ ออกมายืนยันว่า แนวทางการแก้ปัญหา IFEC นับจากนี้ จะเป็นไปในเชิงบวก โดยภายในไม่กี่วัน จะแจ้งถึงแนวทางการแก้ปัญหา

ผู้ถือหุ้น IFEC จำนวนกว่า 30,000 ราย เริ่มมีความหวังขึ้นแล้ว เพราะกรรมการบริษัท ฯ จำนวนทั้งหมด 8 คน อย่างน้อย 1 คนได้แสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่า จะยืนหยัดรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ และ เตรียมเปิดโปงการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส

การที่ประธานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนลุกขึ้นมาประกาศเปิดโปงการบริหารงานที่อาจไม่โปร่งใส และแสดงจุดยืนอยู่ข้างประชาชนผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ไม่มีให้เห็นบ่อยนัก

กรรมการบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ มักเกรงใจหรือเกรงกลัวเจ้าของหรือผู้บริหารบริษัท เพราะกินเงินเดือนจากบริษัทจดทะเบียน และถูกผลักดันจากเจ้าของหุ้นให้เข้ามาเป็นกรรมการ จึงกลายเป็นตัวแทนหรือหุ่นเชิดของเจ้ามือหุ้น

บางคนรับหน้าที่เป็นมือปืนรับจ้าง ทำงานตามใบสั่งของเจ้ามือหุ้น แม้จะเป็นใบสั่งที่สร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นก็ตาม

กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นมืออาชีพ ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดูแลปกป้องผลประโยชน์นักลงทุนแทบหาไม่ได้

ผลประโยชน์ที่โยนใส่ ทั้งเงินเดือน เบี้ยประชุม รถยนต์ประจำตำแหน่ง งบเลี้ยงรับรอง หรือแม้แต่การจัดสรรหุ้นเป็นอภินันทนาการ ทำให้กรรมการบริษัท ฯ ตกอยู่ภายใต้อาณัติเจ้าของบริษัทจดทะเบียน และละเลยการทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ดี ทั้งที่ได้รับการอบรมปลูกฝังธรรมาภิบาลกันทุกคน

บริษัทจดทะเบียนที่กระทำความผิด ทั้งการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น การปั่นหุ้น การแต่งบัญชีงบการเงิน หรือแม้แต่การผ่องถ่ายเงิน โดยการซื้อหรือขายทรัพย์สินในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ากรรมการบริษัท ฯ ใส่ใจที่จะตรวจสอบ ไม่แกล้งโง่ ทำเป็นไม่รับรู้ถึงธุรกรรมที่ไม่โปร่งใส่

ถ้ากรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ยอมขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับเงิน ไม่ยอมก้มหัวอาสาเป็นมือปืนรับจ้าง ให้เจ้าของหุ้น ปัญหาของบริษัทจดทะเบียนจะน้อยลง และประชาชนผู้ลงทุนคงไม่ต้องกังวลกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ

เพราะกรรมการบริษัทจดทะเบียนช่วยสอดส่องการกระทำความผิด เป็นหูเป็นตาแทนผู้ถือหุ้น แต่กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแทบหาไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเกรงใจเจ้าของบริษัท กลัวไม่ได้รับการต่ออายุเป็นกรรมการ จึงไม่มีใครออกมาเปิดโปงหรือปริปาก

เมื่อหากฝ่ายบริหารบริษัทฯกระทำความผิด พล.ต.บุญเลิศ เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพียงส่วนน้อยที่ยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และไม่ปกป้องฝ่ายบริหารที่กระทำความผิด

ถ้ากรรมการบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด สำนึกดีเหมือน พล.ต.บุญเลิศ บริษัทจดทะเบียนขี้โกงจะค่อย ๆ หมดไป เพราะคิดโกงเมื่อใด กรรมการบริษัท ฯ จะเปิดโปง และประจานพฤติกรรมความผิด

พล.ต.บุญเลิศ ประธานกรรมการอิสระ IFEC กำลังเป็นแบบอย่างของกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีสำนึก ในการปกป้องประโยชน์ของประชาชนผู้ลงทุน

แต่บริษัทจดทะเบียนเกือบ 700 บริษัท จะมีเพียงกรรมการ IFEC คนเดียวหรือที่ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ สมัครใจก้มหัวรับใช้เจ้ามือหุ้นกันหมดหรือกำลังโหลดความคิดเห็น...