xs
xsm
sm
md
lg

มือปืนรับจ้าง บจ. / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหุ้นเป็นอีกองค์กรสำคัญที่รองรับข้าราชการวัยเกษียณ โดยนายทหาร นายตำรวจ อัยการระดับสูง ข้าราชการชื่อดังที่เคยมีอำนาจบารมี หรือนักกฎหมายระดับชาติ พากันตบเท้าเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนการดึงอดีตผู้มีอำนาจ มากบารมี เข้าเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ถูกตั้งคำถามว่า เป็นการสร้างยันต์กันผีหรือไม่


บริษัทจดทะเบียนที่มีพฤติกรรมความไม่โปร่งใส มีลักษณะเป็นหุ้นสีเทา มักดึงอดีตข้าราชการมากบารมีที่เข้าไปเป็นกรรมการ ทำหน้าที่เหมือนมือปืนรับจ้าง เป็น “นอมินี” หรือตัวแทนเจ้ามือหุ้น โดยนำบารมีมาปกป้องบริษัทฯ

การหารายได้พิเศษหลังวัยเกษียณ โดยรับเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ไม่ใช่เรื่องเสียหาย

ถ้าทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ และการดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผู้ลงทุน


แต่ถ้าทำตัวเป็นมือปืนรับจ้าง ไม่ตระหนักถึงชื่อเสียง ยอมรับใบสั่งเจ้ามือหุ้น โดยใช้อำนาจบารมี และเส้นสาย ช่วยปกป้องผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ก่อพฤติกรรมผิด จะส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลพฤติกรรมผิดในตลาดหุ้น

เพราะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเกิดความลำบากใจในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน หรือดำเนินมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดไม่ได้เต็มที่

ชื่อประธาน ฯ บริษัทจดทะเบียนบางแห่ง ฟังแล้วหนักใจแทน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพราะถ้าบริษัทจดทะเบียนแห่งนั้นกระทำความผิด ตลาดหลักทรัพย์อาจเกรงบารมีในการตรวจสอบหรือกล่าวโทษดำเนินคดี


การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเรื่องธรรมาภิบาล มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนไว้อย่างชัดเจน


แต่กรรมการบริษัทจดทะเบียนจะสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองขนาดไหน และถ้าบริษัทจดทะเบียน ประเคนผลประโยชน์ให้ ไม่ว่าเงินประจำตำแหน่ง รถประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุมสูง ๆ โบนัสงาม ๆ แถมมีหุ้นราคาต่ำมาแจกเป็นอภินันทนาการ

กรรมการจะไม่ภักดีกับเจ้ามือหุ้นหรือ


การกล่าวโทษบริษัทจดทะเบียนที่กระทำความผิด จะมีผู้บริหารบริษัทเท่านั้นที่ถูกลงโทษ ถูกพักการเป็นผู้บริหารในตลาดทุน ถูกขึ้นบัญชีดำ แต่กรรมการที่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูง หรือนักกฎหมายชื่อดัง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ


การกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระ มีกรรมการตรวตจสอบ เพื่อทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการกระทำความผิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นเพียงหลักการที่สวยหรู แต่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง


ทำไมบริษัทจดทะเบียนยังกระทำความผิดซ้ำซาก และทำไมกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ จึงไม่พบเห็นการกระทำความผิด ทำไมไม่ยับยั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน


และรู้เห็นเป็นใจกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน ในการก่อพฤติกรรมผิดด้วยหรือไม่ เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ


กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจดทะเบียน ไม่ได้เข้ามาเป็นกันได้ง่าย ๆ เพราะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการ ต้องถูกปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาล ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


แต่กรรมการบริษัทจดทะเบียน กลับละเลยบทบาทหน้าที่ และบางส่วน กลายเป็นมือปืนรับจ้างของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือฝ่ายบริหารบริษัทจดทะเบียน นำชื่อเสียงและศักดิ์ศรีมาแลกกับผลประโยชน์ที่เจ้ามือหุ้นเน่า ๆ หยิบยื่นให้


ก.ล.ต.กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในความผิดมากมาย ทั้งยักยอกทรัพย์ ผ่องถ่ายเงิน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นและปั่นหุ้น


แต่ไม่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องร่วมรับผิดชอบแต่อย่างใด ไม่ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน


กรรมการบริษัทจดทะเบียน ควรจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ในฐานะผู้ทำหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุน


แต่กรรมการบริษัทจดทะเบียนกลับละเลยต่อหน้าที่ และทำตัวเป็นมือปืนรับจ้างของแก๊งมิจฉาชีพในตลาดหุ้นเท่านั้น


ก.ล.ต. ควรกำหนดบทลงโทษหนักกับมือปืนรับจ้างหุ้นเน่า ๆ ไม่ต้องไว้หน้าว่า เป็นอดีตข้าราชการใหญ่โต หรือเป็นนักกฎหมายชื่อดังขนาดไหนกำลังโหลดความคิดเห็น...