xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.เตือนภัยหุ้นเน่า / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างเข้มข้น และจะให้ข้อมูลนักลงทุนเกี่ยวกับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนเป็นระยะ ๆ
 ไม่มีคำอธิบายขยายความว่า ความเข้มข้นของการดูแลคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับ ดูแลในรูปแบบไหน และจะให้ข้อมูลคุณภาพบริษัทจดทะเบียนกับนักลงทุนในแง่ใด จึงได้แต่หวังว่า 2 หน่วยงาน จะให้ความสำคัญกับปัญหาบริษัทจดทะเบียนและการปกป้องนักลงทุนมากขึ้น
 
นับตั้งแต่ต้นปี 2560 บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเกิดปัญหา ทั้งปัญหาพฤติกรรมการบริหารงาน การดำเนินงาน ปัญหาด้านฐานะการเงิน หรืองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่รับรอง

แม้จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัญหาจะเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด เกือบ 700 บริษัท แต่นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมาก

ปัญหาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ แต่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีแนวโน้มลุกลาม
 
กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน เป็นเพียงส่วนหนึ่งในปัญหาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น เพราะยังมีปัญหาอื่นที่ร้ายแรงกว่า ไม่ว่าการกู้เงินจนก่อหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องยื่นฟื้นฟูกิจการ การสร้างธุรกรรมอำพราง แต่งบัญชีงบการเงินอันเป็นเท็จ การปั่นหุ้น หรือการผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทจดทะเบียน


บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งต้องกลายเป็นซาก เพราะคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ผ่องถ่ายเงินออก สร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้น

การดูแลคุณภาพบริษัทจดทะเบียน จึงจำเป็นต้องยกระดับสู่ความเข้มข้นเป็นพิเศษ ตั้งแต่การกลั่นกรองรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนเดิมจำนวนเกือบ 700 บริษัท
    
บริษัทจดทะเบียนใดที่มีสัญญาณว่า จะสร้างผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ต้องเร่งเข้าไปแก้ไขทันที พร้อมส่งสัญญาณเตือนนักลงทุน เพื่อเพิ่มการระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการลงทุน

และเตือนถึงการดำเนินธุรกรรมบางด้าน ของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่หมิ่นเหม่ต่อการสร้างราคา ธุรกรรมที่อาจสร้างความเสียหายให้บริษัท หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการสูบเงินผู้ถือหุ้นรายย่อย


การซื้อทรัพย์สิน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ การเพิ่มทุน หรือการทำสัญญาทางธุรกิจที่มีผลผูกพัน ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางการสูบเงินจากนักลงทุน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ต้องเกาะติดความเคลื่อนไหว ต้องกล้าที่จะประกาศเตือนนักลงทุน โดยไม่เกรงใจกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รู้แก่ใจว่า คุณภาพบริษัทจดทะเบียนเป็นปัญหาใหญ่ และย่อมรู้ว่า คณะกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง มีพฤติกรรมผ่องถ่ายเงิน ในรูปแบบการเพิ่มทุน นำเงินไปซื้อทรัพย์สินในราคาสูงกว่าความเป็นจริง และรับ “เงินทอน” โกงผู้ถือหุ้นรายย่อย
    
เพียงแต่ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีได้เท่านั้น แก๊งสูบเงินในตลาดหุ้นจึงยังลอยนวล ก่อคดีผ่องถ่ายเงินซ้ำซาก โกยเงินผู้ถือหุ้นรายย่อยนับพันนับหมื่นล้านบาท

บางบริษัทเพิ่มทุนกว่าสิบครั้ง ภายในช่วงเวลา 3 ปี แต่เงินที่สูบจากผู้ถือหุ้น ถูกผ่องถ่ายออกไปหมด จนบริษัทเหลือแต่ซาก เกิดปัญหาฐานะการเงิน จนต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการ

การร่วมมือดูแลคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างเข้มข้น การให้ข้อมูลนักลงทุนเกี่ยวกับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น ฟังแล้วดูดี

แต่ในทางปฏิบัติ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์จะทำได้ขนาดไหน ดูแลคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้เข้มข้นได้เพียงใด ในเมื่อยังภาคภูมิใจในการเติบโตเชิงปริมาณของบริษัทจดทะเบียนอยู่

และจะกล้าส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนขนาดไหน ถ้าเห็นว่า คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจดทะเบียนบางแห่ง กำลังก่อพฤติกรรมปล้นผู้ถือหุ้น
    
ปีนี้นักลงทุนนับแสนคน ต้องตกเป็นเหยื่อบริษัทจดทะเบียนเน่า ๆ ต้องสังเวยบริษัทจดทะเบียนคุณภาพต่ำ การจะปกป้องผลประโยชน์นักลงทุน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องใช้ยาแรงในการกำกับดูแล

บริษัทจดทะเบียนแห่งใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ต้องกล้าส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่แรก ป้องกันนักลงทุนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหุ้นเน่าๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...