xs
xsm
sm
md
lg

108-1009เรื่องเล่าการลงทุน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ในการซื้อขาย หุ้น Futures นั้น ท่านมีทางเลือกซื้อขายผ่าน หลากหลายแห่ง ในหุ้น ท่านสามารถเลือกลงทุนผ่าน 38 บริษัท ส่วนใน Futures

ท่านสามารถเลือกลงทุนผ่าน 41 บริษัท ในการเลือก Broker ผู้ให้บริการ ท่านควรพิจารณาประเด็นในบ้าง ขอเสนอแนวทางในการพิจารณาดังนี้ครับ

เลือกใช้บริการผ่าน Broker ที่มีเครื่องมือและข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานครบ บริการข่าวสารฉับไว นอกเหนือจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์โดยหน้าที่แล้ว ควรมีแหล่งข่าวอื่นๆด้วย ข้อมูลที่ให้ควรมีข้อมูลย้อนหลังนานพอควรจากข้อมูลพื้นฐานที่มีให้อยากมากมาย ควรพิจารณาด้วยว่า บริษัทนั้นๆ มีเครื่องมือช่วย ย่อย / Filter ข้อมูล เพื่อทำให้การวิเคราะห์ด้วยตนเอง

ง่ายขึ้นหรือไม่ ข้อมูลในมือที่มีมาก อาจไม่ให้ประโยชน์ แต่กลับเป็นภาระ หากไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเสริม
มีระบบกราฟ และเครื่องวิเคราะห์เทคนิคที่ท่านมีความถนัด ใช้งานง่าย มี Look and Feel ที่ท่านพอใจ ท่านอาจต้องใช้เวลาอยู่กับ สิ่งนี้ นาน

และบ่อย ควรเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับความต้องการ มีระบบช่วยวัดผลการตัดสินใจ จำนวนครั้งที่ ลงทุนถูก / ผิด
มีบทวิเคราะห์ที่คลอบคลุม สินค้า / หุ้นที่ท่านสนใจ บทวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องถูกทุกวัน แต่ควรถูกมากกว่าผิด และกล้าเปิดเผย Performance

ของการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน ว่ามีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด เขียนเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจมากกว่า เขียนเพื่อ Save ตนเองระบบซื้อขายมีเครื่องอำนวยความสะดวก ในการเตือนเมื่อราคามาถึงจุดที่ต้องการ Take Action หรือให้ Take Action อัตโนมัติ เมื่อราคามาถึง

จุดที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือลักษณะดังกล่าวมีความซับซ้อน ควรทำควรเข้าใจให้ชัด เพื่อเลื่ยงการส่งคำสั่งที่ไม่ตั้งใจระบบซื้อขายเปิดให้ลงทุนในสินค้าด้านการลงทุนที่หลากหลาย และภูมิภาคการลงทุนที่หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะ หุ้น / Futures ในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ กระจายความเสี่ยง ไปยัง Asset Class ต่างๆ และภูมิภาคต่างๆ สิ้นค้าด้านการลงทุนในประเทศอาจไม่ใช่สินค้าที่น่าลงทุนที่สุดตลอดเวลา

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรเลือกใช้บริการของบริษัทที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ หลัง 17.00 เนื่องจาก โดยเฉพาะท่านนักลงทุนซึ่งทำงานประจำ โดยปกติ จะมีเวลาติดตามการลงทุนแบบละเอียดจริงๆ ต้องรองานเลิกแล้ว เวลาติดตามระหว่างวัน ทำได้แค่ ดูราคา หากจะโทรสอบถามในเวลางานอาจไม่สะดวก ปัจจุบันบางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ดูแล 24 ชั่วโมงมี Course อบรมเพิ่มความรู้ในหัวข้อต่างๆตลอดเวลา มีตารางอบรมชัดเจนในแต่ละเดือน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกมาร่วมอบรมได้ รวมไปถึงสื่อการสอนผ่าน Social Media ที่จะทำให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาอบรมที่สำนักงาน
ตัวอย่างข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเลือก Broker เบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันก่อนเปิดบัญชีท่านสามารถขอทดลองใช้บริการได้ หลายรายพร้อมกันเพื่อให้ทราบข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบต่างๆ Broker 1 ราย อาจมีบริการไม่ตรงความต้องการของท่านทั้งหมด ท่านจึงอาจเปิดบัญชีมากกว่า 1 บริษัท เพื่อให้ทราบบริการที่แท้จริง แล้วจึงตัดสินใจภายหลังว่าจะใช้บริการที่ไหนเป็นหลัก
กำลังโหลดความคิดเห็น...