xs
xsm
sm
md
lg

"ทนดู IFEC ล่มสลาย" / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นับตั้งแต่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือหุ้น IFEC  ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน (ตั๋วบี/อี) วงเงิน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชนวนวิกฤตฐานะการเงิน เวลาผ่านไปเกือบ 1 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีพัฒนาการใด ๆ ในการแก้ปัญหาของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้

ล่าสุดฝ่ายบริหาร IFEC แจ้งถึงการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ วงเงิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยอ้างว่า บริษัทไม่อาจจัดประชุมคณะกรรมการได้ อันเป็นผลจากคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ

ฝ่ายบริหาร IFEC ระบุว่า การที่บริษัทไม่อาจเรียกประชุมใดๆได้ จึงส่งผลกระทบต่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด


แต่ฝ่ายบริหารบริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อให้บริษัทดำเนินงานต่อไปได้ โดยการแก้ปัญหาหนี้ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

ไม่มีคำยืนยันว่า คณะกรรมการ IFEC ชุดนี้ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับนายแพทย์วิชัย จะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ในการแก้ปัญหาหนี้

จะต้องให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย รอในชาตินี้หรือต้องรอถึงชาติห้าน

ปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่า ฐานะการเงินและการดำเนินงานของ IFEC ที่แท้จริงเป็นอย่างไร คณะกรรมการบริษัททำงานอะไรบ้าง บริหารงานกันอย่างไร เงินเดือนรับเต็มหรือไม่ มีอำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมายหรือไม่ และเมื่อไหร่การแก้ปัญหาหนี้สินจึงจบสิ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย IFEC จำนวนทั้งสิ้น 27,170 คน อยู่ในสภาพถูกลอยแพอย่างสิ้นเชิง ไม่อาจเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ได้แต่ปลงอนิจจัง นั่งดูความล่มสลายกิจการที่ตัวเองเป็นเจ้าของ

ชะตากรรมหุ้น IFEC จะจบลงอย่างไร แม้แต่ ก.ล.ต. ยังให้คำตอบไม่ได้

หลังจากนายแพทย์วิชัยถูกกล่าวโทษในความผิดการคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยไม่ถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท และต้องพ้นจากการเป็นประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ทุกฝ่ายต่างคิดว่า วิกฤตของ IFEC จะคลี่คลาย

จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ และคัดเลือกกรรมการบริษัทชุดใหม่ แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯอ้างว่า ยังมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการบริษัท จึงต้องรอข้อสรุปการพิจารณาจากศาลก่อน

และแม้มีข้อโต้แย้งทางกฎหมาย  แต่คณะกรรมการยังจัดประชุมและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม โดยยังทำงานรับเงินเดือนต่อไป โดยไม่เลือกที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก เพื่อเปิดทางในการแก้ปัญหา

คณะกรรมการ IFEC ชุดนายแพทย์วิชัย นั่งทับอะไรไว้หรือไม่  จึงไม่ยอมลงจากตำแหน่งง่ายๆ   กลายเป็นที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
 
สงสัย และหากมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ คงจะต้องรื้อค้นปมที่อาจไม่โปร่งใสในบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้กันขนานใหญ่

เพียงแต่เมื่อไหร่ ท้องฟ้าของ IFEC จะเปลี่ยนสี เมื่อไหร่บริษัทจนทะเบียนแห่งนี้จะได้รับการผ่าตัดใหญ่เสียทีเท่านั้น


IFEC กลายเป็นโศกนาฎกรรมใหญ่ใส่ตลาดหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นตกเป็นเหยื่อเกือบ 30,000 ราย โดย ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ไม่อาจหยิบยื่นความช่วยเหลือใดได้ ไม่มีทางออกในการกอบกู้วิกฤต

ผู้ถือหุ้นรายย่อยบางส่วนอาจทำใจกันไว้แล้ว  เพราะก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์คงปล่อยให้ IFEC กลายเป็นซาก

IFEC อีกบทเรียนอันเจ็บปวดที่นักลงทุนต้องจดใจไว้  จะลงทุนในตลาดหุ้น อย่าหวังพึ่งความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด อย่าหวังได้รับการปกป้องคุ้มครองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการลงทุน

นักลงทุนต้องดูแลตัวเอง ป้องกันตัวเอง ระมัดระวัง อย่าพลัดหลงเข้าไปลงทุนในหุ้นเน่าๆ และหุ้นเน่าๆในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีแค่ IFEC เท่านั้น

กำลังโหลดความคิดเห็น...