xs
xsm
sm
md
lg

บอส “หยวนต้า” ยัน พบทุจริตก่อนเข้าบริหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) ยืนยันมีมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยลูกค้า ระบุตรวจสอบพบการทุจริตก่อนเข้าซื้อกิจการ และบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบัน แจ้งดำเนินคดีอดีตพนักงานทันที

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า ภายหลังจากกลุ่มหยวนต้าเข้าซื้อกิจการ และได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด) บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และทุจริตของพนักงาน ซึ่งได้กระทำความผิดในระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 (ก่อนการซื้อกิจการ)
 
โดยการทุจริต หลอกลวงลูกค้า และปลอมแปลงเอกสารทุจริต แอบอ้างว่าเป็นเงินของบุคคลอื่น รวมถึงหลอกลวงให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของตน ทำให้เกิดความเสียหายกับลูกค้า บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเลิกจ้าง และแจ้งต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง พร้อมอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับพนักงานรายดังกล่าว ในส่วนลูกค้าของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหายที่แท้จริงต่อไป
 
บริษัทฯ ได้เข้ามาดำเนินกิจการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานในการดูแลทรัพย์สินลูกค้า คุมเข้มในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน และการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ มีการสอบยันข้อมูลกับลูกค้าในการฝาก โอน และถอนทรัพย์สิน ตลอดจนมีรายงานการแจ้งยอดทรัพย์สินให้ลูกค้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทได้เสมอ และได้วางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทให้มีความรัดกุม และปลอดภัย ต่อการดูแลทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การทุจริตดังกล่าวเป็นช่องว่างในการโอนเงิน

ผ่านบัญชีธนาคาร (Pay in) ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง ที่ผ่านมา ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางการรับเงินจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ โดยไม่ให้รับเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน (Pay in) อีกต่อไป แต่ให้เป็นช่องทางที่อ้างอิงได้ว่ามาจากลูกค้าโดยตรง (ATS, E-Payment, Bill Payment) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา ทำให้ความเสี่ยงในการใช้ช่องทางการทุจริตดังกล่าวหมดไป

บริษัทขอให้ความมั่นใจกับลูกค้าของบริษัททุกท่าน นักลงทุนรายใหม่ รวมทั้งบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นพนักงานของบริษัทว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีทีมงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี ที่จะสร้างโอกาส และความมั่นใจในการลงทุนที่ดี ให้แก่นักลงทุนทุกคน โดยสถาบันฟิทช์เรตติ้ง (ประเทศไทย) ให้อันดับเครดิตบริษัทที่ “AA(tha)” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงในกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า เป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับ 1 จากประเทศไต้หวัน ที่มีสาขากว่า 160 สาขาทั่วประเทศ และมีธุรกิจธนาคารอีก 155 สาขา รวมเป็น 315 สาขา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) โดยมีกำไรสุทธิรวมทั้งกลุ่มสูงถึง 11,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในประเทศไทยด้วยเงินลงทุนกว่า 4,500 ล้านบาท พร้อมให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนการบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพ โดยเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนธุรกิจวางไว้แต่อย่างใด
กำลังโหลดความคิดเห็น...