xs
sm
md
lg

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ BRC

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ของ บมจ. บางกอกรับเบอร์ (BRC) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ BRC เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จึงเป็นเหตุให้ BRC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 ข้อ 9(8) กรณีบริษัทจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...