xs
xsm
sm
md
lg

“ฟลอยด์” เตรียมยื่นไฟลิ่ง Q2/60 คาดเทรดปีนี้่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ฟลอยด์” เตรียมยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต ช่วง Q2/60 เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมเทรดใน mai โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หวังระดมทุนใช้ในการขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร รองรับการเติบโตของบริษัท

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (FLOYD) เปิดเผยว่า FLOYD ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลยื่นแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะยื่นแบบไฟลิ่งได้ภายใน Q2/60 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ FLOYD ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร หรือวิศวกรรมงานระบบ (M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง และระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ด้วยความเชี่ยวชาญประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากกว่า 29 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลชั้นนำใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมประมูลงาน และรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FLOYD มุ่งเน้นพัฒนางานด้านการบริการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ทันเวลา และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทฯ คาดว่า จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนั้น การเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และคู่ค้า พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความยั่งยืน และมีความโปร่งใส รวมทั้งการต่อยอดด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเติบโตของบริษัท” นายทศพร กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...